چرا خانم هایی صورت خود را چون مردان میتراشند

چرا خانم هایی صورت خود را چون مردان میتراشند – افزایش تعداد زن هایی که بدنبال دلایل رویش موی صورت هستند

Women-Shave-Facial-Hair

تورنتو – تعداد زن هایی که مایلند هر از گاهی صورت خود را بتراشند رو به افزایش است. برخی آن را نوعی پیدایش و بخشی از بهداشت زنانه میدانند ، درحالیکه تحلیل گران بدنبال دلایل رویش مو روی صورت خانم ها هستند. افزایش هورمون تزریقی و استفاده از نگهدارنده های متفاوت روی میوه ، سبزی  جات ، و مواد گوشتی میتواند از دلایل باشد.

 

image_pdfimage_print
Print Friendly