مستندساز کانادایی Nadim Fetaih از آزادسازی شمال سوریه فیلمبرداری میکند – روژآوا در دوربین

مستندساز کانادایی Nadim Fetaih از آزادسازی شمال سوریه فیلمبرداری میکند – روژآوا در دوربین

Nadim Fetaih 1 Nadim Fetaih 2 Nadim Fetaih

تورنتو – ماه آینده کانادایی ها شاهد آزادسازی مناطق کردنشین شمال سوریه بدست لشکریان کورد که اغلب زنها هستند خواهند بود. منطقه به روژآوا شهرت دارد و کوبانی مرکز آن زنهای مسلح منطقه را خودگردان و آزاد از سلطه جنسیت مذهب و نژاد اعلام کرده اند.

 

Print Friendly