وقتی Demar Derozanبا کسب ۳۰ امتیاز سبب شکست تیم بسکتبال نیویورک Nets میشود

وقتی Demar Derozanبا کسب ۳۰ امتیاز سبب شکست تیم بسکتبال نیویورک Nets میشود

Demar Derozan Demar Derozan1

تورنتو – وقتی دوبازیکن کلیدی تیم بسکتبال رپترز آماده باشند حتی بهترین های لیگ امریکای شمالی هم قادر به متوقف نمودن آنها نیستند. نتیجه مسابقه مقابل تیم نیویورک ۱۲۰-۱۰۰ به سود میزبان تورنتو بود.

 

Print Friendly