آغاز تجارت آزاد بین کانادا واتحادیه اروپا

یکسال دیگر برای آغاز تجارت آزاد بین کانادا واتحادیه اروپا وقت لازم است – سفیر اتحادیه اروپا در کانادا خانم Marie Anne Coninsx

Marie Anne Coninsx Marie Anne Coninsx1

اتاوا – تجارت آزاد CETA بین کانادا واتحادیه اروپا تا سال آینده باید در انتظار بماند. طرفین هنوز مشغول نوشتن مفاد دقیق موافقت نامه و آئین نامه آن هستند.

 

image_pdfimage_print
Print Friendly