جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شد

jiani

جیانی اینفانتینو با کسب آرای بیشتر در انتخابات فیفا به ریاست فدراسیون جهانی فوتبال رسید. او دقایقی قبل رقابت اصلی این انتخابات را از شیخ سلمان بحرینی برنده شد . این اتفاق در حالی رخ داد که انتخابات فیفا برای رییس به مرحله دوم کشیده شده بود و مرد سوییسی برنده این رقابت شد.

در مرحله قبل جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان آل خلیفه بیشترین رای را به دست آوردند اما حدنصاب لازم یعنی حداقل دو سوم مجموع آرا را کسب نکرده بودند.
در رای‌گیری جدید، اینفانتینو با ۱۱۵ رای موفق شدید رقیب خود شیخ سلمان را که تنها ۸۸ رای به دست آورد کنار بزند.
در مجمع امروز فدراسیون جهانی فوتبال انتخابات در دو مرحله برگزار شد . در مرحله اول جیانی اینفانتینو ۸۸ رای داشت و شیخ سلمان ۸۵ رای در این میان ۳۷ رای به بن علی رسیده بود و ۷ رای هم به ژروم شامپاین .
در مرحله دوم رای گیری میان شیخ سلمان و اینفانتینو برگزار شد و در نهایت دبیرکل یوفا موفق شد به ریاست فیفا دست پیدا کند.
Print Friendly