وقتی تیم هاکی میپل لیفز مقابل بازهای سیاه شیکاگو زانو میزند – Patrick Kaneبهترین تیم حریف بود

وقتی تیم هاکی میپل لیفز مقابل بازهای سیاه شیکاگو زانو میزند – Patrick Kaneبهترین تیم حریف بود

Patrick Kane

تورنتو – تیم هاکی شیکاگو در دو بازی پیاپی میپل لیفز را به زانو درآوردند. دربازی یکشنبه نتیجه ۷-۲ به سود آنها بود و پاتریک کین با یک گل وسه پاس گل بهترین شد.

 

Print Friendly