کارگردان سینمای هالیوود Spike Lee

کارگردان سینمای هالیوود Spike Lee و پخش پالتو ولباس گرم برای بی خانمانان تورنتو – اسپایک لی هوادار لیکرز لوس آنجلس است

spike7777777777Spike Lee

تورنتو – یکشنبه شب گذشته ودرسرمای -۲۶ درجه سانتی گراد اسپایک لی که برای حضور درمسابقه ستارگان NBAدرتورنتو بود صدها قطعه لباس زمستانی وگرم را در مرکز شهر پخش نمود. انبوهی از کارتن خوابها در تقاطع خیابانهای شربورن و کویین توسط اسپایک لی با قهوه وشیرینی ولباس گرم پذیرایی شدند.

 

image_pdfimage_print
Print Friendly