کامیونیتی آبستن کنگره ای دیگر است

کامیونیتی آبستن کنگره ای دیگر است

 

160225 Community Pregnency

هفته گذشته مهدی صمدیان، یک از جوانان فعال کامیونیتی، مقاله ای پیرامون اهمیت نهاد های غیر انتفاعی در رایزنی های سیاسی برای حفظ منافع ایرانیان کانادا، در سلام تورنتو به چاپ رساند. به عکس آنچه تا به امروز در کامیونیتی مرسوم بوده، که کنگره میبایست علمدار هر چه که به ایران و ایرانیان چه در خارج و چه در کانادا مربوط میشود، گردد، ایشان با اشاره به نیاز و اهمیت بوجود آوردن نهاد های غیر انتقاعی،  حرکت و جریان فکری تازه ای را نوید میدهد. باشد که هر چه بیشتر شاهد ابرازعقاید به صورتی شفاف و عملی کردن آنها با بالا زدن آستین ها باشیم.

این نحوه عمل و وارد صحنه شدن جوان ها در فعالیت های کامیونیتی نشان از تغییر و تحولات زیر بنائی میباشند. شاید در ظاهر، جز تنش فعالیت های چندانی صورت نمیگیرند ولی انگاری ساختاری نوئی در حال پی ریزی میباشد.

در سال ۲۰۱۲ سه عضو هییت مدیره بعد از استعفا، اقدام به تشکیل نهادی مشابه کنگره ایرانیان نمودند، که به علت عدم فعالیت، جز یک وبسایت بسیار مختصر چیزی از آن به جای باقی نمانده است. به نظر میاید که شرایط برای راه اندازی چنین نهادی نه تنها مهیا شده، بلکه نیازش هم احساس میشود. چنین نهادی میتواند نه تنها بسیاری از مشکلات را حل نموده، بلکه رقابت، تحول و پویائی را به کامیونیتی باز گرداند. شکی نیست که نهادی همچو کنگره ایرانیان نمیتواند جوابگوی گرایشات کم و بیش سیاسی مختلف موجود در کامیونیتی باشد. سیاسی عمل نمودن در رابطه با آنچه که در ایران میگذرد، رایزنی، آنچنان که مهدی در مقاله خود عنوان میکند، و فقط صنفی عمل نمودن، گرایشاتی میباشند که شاید بتوانند کنار هم همزیستی داشته باشند. ولی مشخص است که نمیتوانند زیر یک سقف بگنجند. مطمئنن اگر رودرروئی های این سه گرایش کاسته شود، حضور بیشتری از افراد در فعالیت های کامیونیتی نمودار خواهد شد. این خود میتواند باعث موفقیت و فراگیر شدن هر سه نهاد به نسبت تلاش، حضور و جایگاه خود در کامیونیتی باشد.

“گفت و شنید” بیست ودومین گردهمائی خود را تحت عنوان “اساسنامه، مانع و یا راه گشای فراگیری کنگره ایرانیان” در روز یکشنبه ششم مارچ برنامه ریزی کرده است. مطرح و انتخاب کردن این موضوع میتواند کمکی در شناخت موانع موجود در فراگیری کنگره باشد. بی شک یکی از آن موانع، خود اساسنامه میباشد. چه خوب میبود که برای تمرین دموکراسی گرایشات مختلف در گردهمائی های یکدیگر، بخصوص جلسات گفتگوی مخالفین خود، شرکت میجستند. و یا اینکه حداقل خود با برگزاری جلسات گفتگو، این امکان را به مخالفین خود میدادند که به آنها نزدیک شوند. شکی نیست که در شرایط کنونی، فقط از طریق گفتگو میتوانیم سوء تفاهمات را برطرف کرده، امکان نزدیک شدن به یکدیگر را فراهم، و اتحاد و همبستگی را که همگی به آن نیازمند میباشیم بوجود آوریم.

برای بالابردن سطح گفتگو، و تاثیر گذاری بیشتر گردهمائی ها، لازم میباشد که افراد نیز از خود رغبت و فعالیت بیشتری نشان دهند. در رابطه با اساسنامه کنگره، “همبستگی و حمایت” اقدام به جمع آوری اطلاعات و در اختیار همگان گزار دادن آنها نموده است. در مقاله هفته پیش به اهمیت مشخص کردن، تعیین و تعریف چهار مورد اساسی که شامل، هویت، نقش، ساختار و روابط، در اساسنامه میباشد، اشاره میشود. برای پی بردن به اهمیت و دلیل مطرح کردن این موارد، لازم میباشد که از تاریخچه، نحوه تشکیل، اعضاء و نحوه عمل زیر کمیته بازبینی اساسنامه نیز اطلاعاتی در اختیار داشت.

۱- تاریخچه بازبینی اساسنامه از سال ۲۰۱۲ به همت کاوه شهروز، نایب رئیس کنگره، آغاز میگردد، که بعد از استعفای ایشان در مجمع عمومی آنسال به رای گیری گذاشته نمیشود. دومین بازبینی در سال ۲۰۱۳ اینبار نیزتوسط نایب رئیس وقت، دیوید موسوی، صورت میگیرد، که آنهم در مجمع عمومی به رای گیری گذاشته نمیشود. در این دو سال ریاست کنگره به عهده فرخ زندی میبود، و تا به امروز هیچ توضیح قابل قبولی از طرف ایشان در این رابطه ارائه داده نشده است.  و هیچ اعتراضی هم از طرف کاوه و دیوید که برای تهیه آنها ساعت ها وقت صرف کرده اند صورت نگرفته است. نا مشخص بودن دلائل، عدم توضیح و اعتراض این اجازه را میدهند که کلیه اعضای هییت مدیره های وقت را در این کوتاهی شریک جرم بدانیم. ناگفته نماند که کاوه و دیوید هر دو، شرکت در انتخابات حزبی و شهرداری را در ذهن داشته، و در ضمن اساسنامه جدید میتوانست مانعی بر اجرای طرح تخشا/بنائی گردد.

در سال ۲۰۱۴ بازبینی اساسنامه به عهده بهروز آموزگار و رضا قاضی گذاشته میشود، که اینبار نیز نتیجه زحمات آنها تلف شده و اساسنامه ای در مجمع عمومی ارائه نمیگردد. بررسی آنچه در رابطه با بازبینی اساسنامه در سه سال گذشته صورت گرفته، و آنچه امسال شاهد آن هستیم، برای درک عدم فراگیری کنگره و مشکلات عمیق این نهاد الزامی میباشد.

۲- نحوه تشکیل  در مقاله ای تحت عنوان ” بازنگری اساسنامه در بحران”، که در تاریخ ۲۴ سپتامبر در همین نشریه به چاپ رسید، به شرح نحوه تشکیل این زیر کمیته پرداخته ایم. خلاصه آن اینست که بهروز آموزگار سرپرست کمیته سیاست گذاری با بوجود آوردن زیر کمیته بازنگری اساسنامه، بار را از دوش خود برداشته و مسئولیت را به شهرام تابع محمدی که یک عضو ساده میباشد، با صد در صد اختیارات میسپارد. شهرام خود اعضای این کمیته را انتخاب مینماید، سه نفر از داوطلبین را حذف میکند، پروتوکل و نحوه عمل را نیز خود تعیین مینماید، و ریاست کلیه جلسات را به عهده میگیرد. چگونه اساسنامه ای که در این شرایط بازنگری شده است، میتواند دارای اعتبار بوده و اعتماد جمعی را به خود جلب نماید؟

۳- اعضاء دیوید موسوی، کاوه شهروز، مهردخت هادی، مجتبی ادیب راد، شهرام تابع محمدی، تایاز فخری، بهزاد جزیزاده و پانته آجعفری همگی از منتخبین شهرام میباشند که در بازبینی اساسنامه امسال مشارکت داشته اند. قابل ذکر است که دیوید موسوی، کاوه شهروز و مهردخت هادی حتی به فراخوانی که برای تشکیل کمیته سیاست گذاری از طرف هییت مدیره اعلام میگردد،علاقه ای نشان نمیدهند. مجتبی ادیب راد، تایاز فخری، بهزاد جزیزاده و پانته آ جعفری نیز از اعضای جدید کنگره میباشند. حذف سه عضو داوطلب مشارکت در بازبینی اساسنامه، شجاع الدین ضیائیان، مهدی شمس و نفر سومی را که به خود اجازه نمیدهیم نامش را ذکر کنیم، ، و انتخاب اعضائی را که میبایست از آنها دعوت خصوصی به عمل آید، را چگونه میتوان جز تبعیض، غرض و یا سوء نیت تلقی نمود.

۴- نحوه عمل عدم شفافیت، عدم امکان حضور ناظران در جلسات، عدم بهره گیری از نظرات جمعی، رسیدگی به جزئیات و نادیده گرفتن موارد اساسی، استفاده از پرسشنامه و یک جلسه مشاوره جمعی در جهت سرپوش گذاشتن بر نحوه غیر دموکراتیک، غیر معقول و غیر اساسنامه ای، شرح مختصری از نحوه بازبینی اساسنامه ای میباشد که امسال صورت گرفته است. جای تعجب است که هییت مدیره چگونه چنین قدرتی را به یک عضو میدهد، و تحت چنین شرایط انحصار طلبانه، چگونه این افراد میپذیرند که در این کمیته فعالیت نمایند.

جای تعجب بیشتر آنست که اطلاع رسانی اولین و تنها جلسه گفتگوی همگانی در این رابطه، باید چهار روز قبل از تاریخ برگزاری آن صورت گیرد. خاصه آنکه متن فارسی پرسشنامه نیز هنوز تهیه نشده باشد. برای دسترسی به کلیه اطلاعات بازبینی اساسنامه از آغاز تا به امروز، به سایت “همبستگی” و بخشی که در این رابطه اختصاص داده شده است مراجعه شود.

www.hambastegi.ca     ۶۴۷-۷۴۸-۵۹۹۱     [facebook/hambastegi.hemayat]       [facebook/ICC Forum]

 

image_pdfimage_print
Print Friendly