ژیان قمیشی از کلیه اتهامات تبرعه شد – قاضی Horkins ادعاهای خواهان پرونده را فاقد انسجام خواند

ژیان قمیشی از کلیه اتهامات تبرعه شد – قاضی Horkins ادعاهای خواهان پرونده را فاقد انسجام خواند

jian ghomeshi4 jian-ghomeshi-goes-to-trial-620x349

صبح روز پنجشنبه ۲۴ ماه مارس قرائت حکم دادگاه توسط قاضی پرونده به اجرا درآمد. درحکم صادره قاضی هورکینز ادعاهای شکات پرونده را فاقد انسجام خواند وگفت که درصدور حکم برائت ژیان قمیشی هیچگونه شک وتردیدی نداشته است. پس از قرائت حکم بی گناهی مجری مشهور برنامه Q شبکه سی بی سی ژیان قمیشی وخانم ماری هی نن وکیل او خواهر ومادر ژیان را که در جلسه حاضر بودند درآغوش گرفتند.

*******

چند تظاهر کننده علیه ژیان قمیشی مستمرا شعار دادند و پس از لحظاتی جمعتی درمقابل آنان ظاهر شد ودرهمان پای پلکان ساختمان قدیمی دادگاه به رویارویی خود پرداختند.

*******

در لحظه ای که مایکل کالاهان دادستان اصلی پرونده برای یک گزارش رسانه ای به جلوی در ساختمان محل دادگاه آمد یک تظاهر کننده عریان مقابل او ظاهر شد ودرهمان لحظه نخست این خانم عریان وبسیار عصبانی توسط مامورین حفاظتی محل دستگیر و دستبند زده شد.

*******

در لحظاتی که این حادثه اتفاق میافتاد خواهر ژیان قمیشی درحالیکه شادی درچهره ایشان نمایان بود مطلب انشا شده ماری را برای خبرنگاران خواند که درضمن آن اظهار داشت که برادرش فردی بسیار مهربان وازعموم خواست که دراین لحظات به خانواده آنها بیاندیشند که بسیار به ایام فراغت ودوری از جنجال نیازمندند.

******

بی شک دادستان پرونده یکماه فرصت دارد تابا مطالعه حکم صادره تصمیم خودرا برای تجدید نظر بگیرد. روز پنجشنبه دادگاه ژیان قمیشی مملو از تماشاگر بود ودرپایان روز ژیان و وکیل مدافع و خانواده اش از در پشتی محل خارج وتوسط یک خودروی لیموزین مشکی رنگ با شیشه های سیاه از دید همگان خارج شدند.

******

نتیجه دادگاه آقای قمیشی و مفاد حکم صادره مبنی بر رفع اتهام از وی میگوید که اتهام جنایی وجزایی محتاج ارائه شواهد اسناد وانسجام ساختاری ومحتوایی است. قاضی دادگاه بر مبنای شواهد ودلایل روشن وقابل تعقیب جزایی حکم صادره میکند و نه نیت شکات! ژیان قمیشی درماه ژوئن دادگاه دیگری پیش روی دارد.

 

image_pdfimage_print
Print Friendly