جامعه یهودیان مونترال به همراه شهردار Denis Coderre شهر مانع اجرای برنامه کمدین فرانسوی Dieudonne شدند

جامعه یهودیان مونترال به همراه شهردار Denis Coderre شهر مانع اجرای برنامه کمدین فرانسوی Dieudonne شدند

Denis Coderre

مونترال – دیودون فرانسوی درکارهای خود از عبارات ضد یهودی بهره میبرد وبه تصدیق دادگاه پاریس او نفرت پراکنی را ادبیات خود قرار داده است. دیودون نیامده باید کانادا را ترک کند.

 

Print Friendly