کشیش امریکایی معتقد است که جان Hyeon Soo Limکانادایی در خطر است – سولیم کانادایی در اردوگاه مرگ

کشیش امریکایی معتقد است که جان Hyeon Soo Limکانادایی در خطر است – سولیم کانادایی در اردوگاه مرگ

Hyeon Soo Lim Hyeon Soo Lim1

انتاریو – سو لیم کشیش کانادایی است ودر کره شمالی ودر اردوگاه کار اجباری بسر میبرد. محکومیت جاسوسی به او داده اند وبا انتشار عکس وی دیگر کشیش امریکایی نهگبانان اردوگاه را شناخت وگفت که بی تردید جان سو لیم کانادایی درخطر است. Kennethe Bae خود سالها در اسارت بسر برد.

Kathryn Borel و ختم شکایت او علیه مجری سابقه برنامه Q

Kathryn Borel 1 Kathryn Borel 2

تورنتو – روز چهارشنبه گذشته خانم کترین بورل از تهیه کنندگان برنامه شبکه سی بی سی ترجیح داد تا پوزش خواهی ژیان قمیشی را راجع به رفتار غیرحرفه ای او در محل کار قبول نماید. قمیشی با تعهد رسمی به سریال اتهامات و دادگاه های خود پایان داد.

 

Print Friendly