تعیین اهداف شخصی

Goal Setting

تعیین اهداف شخصی

 Sara Rahimi

Sara Rahimi-1

آیا تابحال باخودتان فکر کرده اید که چرا با تمام تلاش و کارسختی که میکنید به هیچ جا نمیرسید؟ سالها سپری میشود ومیبینید پیشرفت خاصی نکرده اید یا جایی که همیشه میخواستید درزندگی باشید نیستید. علت آن این است که به اندازه کافی وقت برای تعیین اهدافتان و برنامه ریزی برای رسیدن به آنها صرف نکرده اید.

پروسه تعیین هدف یک پروسه بسیار مهم است چرا که اگر بخواهید زندگی موفقی داشته باشید احتیاج به یک مسیر برنامه ریزی شده دارید. این مسیر برنامه ریزی شده به شما کمک میکند تا روی اهداف خود تمرکز کنید وبه آرزوهای خود برسید. از ورزشکاران المپیک گرفته تا یک دانشجوی موفق همه هدفمند زندگی میکنند. بدون تعیین هدف نقشه ویا راهنما کسی به جایی نمیرسد.

10411225_10153856969641132_5621452063065756625_n AAEAAQAAAAAAAAciAAAAJDBiOTAxOTMyLTNlMWEtNDZhNS05NTdhLTkzZWY2MDgzYjkxNw

success is target

success is target

goal-settingqwe

نکاتی برای تعیین هدف

-۱ اهداف بلند مدت

شما میتوانید درهر زمینه ای اهداف بلند مدت برای خود تعیین کنید ولی این اهداف باید مشخص وتعریف شده باشند. برای مثال اگرشما هدفی درزمینه شغلی تعیین میکنید صرف اینکه بگویید من میخواهم شغل خوبی داشته باشم کافی نیست. شما باید مشخص کنید چه شغلی ، درچه زمینه ای ، با چه موقعیتی وتا چه زمان معین مطلوب شما هست.

اگر برای اهداف مالی برنامه ریزی میکنید باید مشخص کنید چه مقدار پول ، حقوق ، ثروت وتا چند سال آینده میخواهید داشته باشید.

شما میتوانید درزمینه های مختلف ازجمله خانواده ،تحصیلات ،تفریح سرگرمی وسلامت جسم وروح به هیمن شکل تعیین هدف کنید.

یادتان باشد اهدافی که تعیین میکنید آنهایی باشند که شما میخواهید نه اهدافی که خانواده یا دوستانتان به شما تحمیل میکنند!

-۲ اهداف کوتاه مدت

اهداف بلند مدت را به اهداف کوتاه مدت یکساله ۶ ماهه و۳ ماهه بشکنید تاقابل دسترسی وبرنامه ریزی باشند. اهدافتان باید SMART باشند.

مشخص Specific

منطقی Measurable or Meaningful

قابل دسترسی Attainable

مناسب Relevant

قابل ردیابی Time-Bound or Trackable

برای مثال “من میخواهم دوردنیا سفر کنم” یک هدف کلی هست. به جای این جمله شما باید بگویید من تا دسامبر ۲۰۱۸ – ۷ کشور دنیا را سفر کرده ام. این یک هدف بلند مدت است. حال شما برای رسیدن به این هدف مشخص برنامه ریزی کوتاه مدت انجام دهید. به چه کشورهایی میخواهید سفر کنید؟ برای هر سفر چقدر باید هزینه کنید؟ چه مقدار پول باید کنار بگذارید؟ آیا نیاز دارید یک زبان جدید یاد بگیرید؟ چه اطلاعاتی راجع به هرکشوری نیاز دارید داشته باشید؟

حال به نظر شما من میخواهم تا ۲ ماه دیگر به کره ماه سفر کنم یک هدف SMART است؟مسلما خیر.

-۳ اهداف خودرا روی کاغذ بنویسید واولویت بندی کنید.

-۴ ممکن است اهداف شما با زمان تغییر کند واین کاملا طبیعی است. اهدافتان را با تغییر زمان مطابق کنید.

-۵ همواره به یادگیری و بهبود مهارتهای خود بپردازید.

-۶ بعد از دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود به خود پاداش دهید.

-۷ اگر فکر میکنید برای رسیدن به اهدافتان به کمک ،تشویق ویا نظم وانضباط بیشتری احتیاج دارید، یک دوست یا فامیل قابل اطمینان را از اهدافتان مطلع کنید.

 

Print Friendly