تیم فوتبال شاهین در تورنتو

هفته پیش خبرنگار ایران استار – علی پ. دیداری داشت از بازی تیم فوتبال شهرمان – شاهین
تیم شاهین به سرپرستی فرخ فراهانی بیش از دو دهه است به فعالیت ورزشی ادامه میدهد.
بازیکنان این تیم همگی از بهترین های شهر تورنتو هستند و به نظر می آید این تیم افرادی را که با تیم هماهنگ نبوده اند را غربال کرده است.
تیم شاهین در این لیگ فعلا سوم است.

 

 

1

گوشه ای از بازی که با قدرت – فرخ فراهانی توپ را کنترل میکند.

 

2

علی پ.   این گزارش را تهیه کرده است.

 

 

 

3

فرخ فراهانی – به طرف داور میرود

4

5

قدرمندان شهر تورنتو

6

فرخ فراهانی – مدیر – مربی – بازیکن- بازیساز و سرپرست تیم

Print Friendly