صدعن سبیل ا… یعنی چه؟

صدعن سبیل ا… یعنی چه؟

 haj-mecca-story_647_092515093900

صدعن سبیل ا… یک عبارت قرآنی است که بارها درکتاب خدا به کار رفته وبه معنی “منع کردن از راه خدا” ست مثلا درجایی میفرماید: “…بدانید که لعنت خدا برستمکاران است همان کسانی که مردم را ازراه خدا بازمیدارند …” (سوره هود آیات ۱۸ و ۱۹) خوب حالا راه خدا چیست؟ راه خدا راه تکامل انسان است همان راهی که ستمگران عالم بخصوص ظالمانی که درمقابل انبیای الهی قرار داشتند انسانها را ازرسیدن به آن باز میداشتند. نمونه آن سران و مشرکان مکه بودند که اموالشان را برای بازداشتن از راه خدا خرج میکردند قرآن با اشاره به آنها میفرماید :کافران اموالشان را برای بازداشتن از راه خدا خرج میکنند آری خرجش خواهند کرد آنگاه مایه حسرت آنان میگردد سپس سرانجام مغلوب میگردند وکافران درجهنم گرد می آورند” (سوره انفال آیه ۳۶).

یکی از مواردی که صدعن سبیل ا… محسوب میشود بازداشتن مردم از زیارت خانه خداست قران دراین زمینه میفرماید “ سزاوار نیست که خداوند عذابشان نکند و حال آنکه مردمان را از زیارت مسجد الحرام بازمیدارند وایشان متولیان آن نباشند چرا که جز پارسایان کسی متولی آن نمیتواند باشد”.

پس طبق نص صریح خود قرآن هرکس جلوی راه خدا را (که یکی از مصادیق آن سفرحج است) بگیرد ظالم است وکسی که ظالم باشد مستوجب عذاب الهی است پس نمیتواند سرپرستی خانه خدا را به عهده بگیرد.

خود قران ریشه صدعن سبیل ا… را تعصب جاهلی میداند یعنی حکومت وسیاست و حمیت و وفای به عهد اینها جاهلی است وهمین چیزها باعث میشود که اینها صدعن سبیل ا… کردند.

قران میفرماید کعبه نه نظیر خانه شخصی افراد است ونه نظیر آثارباستانی ومیراث فرهنگی است که کشوری بگوید این متعلق به ما میباشد وهمه مسلمانان به طور یکسان میتوانند خادم خانه خدا باشند واگر لیاقت نداشتند دیگران باید این کعبه را اداره کنند.

این روزها ایام حج است وامسال پیروان ودوستداران اهل بیت از ملیت های مختلف از رفتن به زیارت خانه خدا که یکی از واجبات الهی است منع شده اند. آنچه که خود خداوند دراین رابطه اراده فرماید اگر خدا خواست محقق میگردد. ماهم به نوبه خود این حرکت ضدقرانی را محکوم میکنیم وامیدواریم عاملان آن بپذیرند که حفظ امنیت زائران خانه خدا ونیز سرپرستی وپرده داری خانه خدا کاری است که پارسایان بایستی عهده دار آن شوند وگرنه به قول حافظ نه هر که چهره برافروخت دلبری داند. همانطور که اشاره کردم خود قران همه چیز را بخوبی باز وروشن کرده است وآزادگان عالم میدانند که چه کسی کافر وظالم و مستوجب عذاب الهی است وجالب اینست که همان کافر وظالم مارا از بیخ مسلمان نمیداند که این هم از عجایب عالم است.

خدایا همه به تو پناه میبریم واز تو یاری میجوییم.

 

سید حسن بنی طبا

 

Print Friendly