ویژگیهای مهم برای برقراری ارتباط موثر وسازنده

ویژگیهای مهم برای برقراری ارتباط موثر وسازنده

 سارا رحیمی

آخرین باری که از دوستی دلخور بوده اید و این دلخوری را با او مطرح کرده  اید کی بوده است؟

– آخرین باری که با همسرتان سر موضوعی بحث کرده اید و به این گفتگو بدون اینکه جبهه بگیرید خاتمه داده اید چه زمانی بوده است؟

– آخرین باری که به درددل یک دوست بدون قضاوت کردن گوش کرده اید کی بوده است؟

چقدر این جملات برای شما آشنا هستند؟

– بهش نگفتم ازش ناراحتم چون غرورم اجازه نداد.

– هرچی بهش میگم اشتباه میکنه فایده نداره.

– من ازش نخواستم ولی خودش باید میدونست.

– من اگه جای تو بودم…..

جالب است که ما در مدرسه دروس فیزیک ، شیمی و ریاضی را یاد میگیریم ولی هیچکس به ما مهارت و تواناییهای برقراری ارتباط موثر وسازنده با دیگران را یاد نمیدهد. تحقیقات نشان داده است که اصلی ترین علت بهم خوردن روابط انسانها عدم برقراری ارتباط سازنده وصحیح میباشد. در زیر به ۶ ویژگی مهم برای برقراری ارتباط موثر و سازنده اشاره میکنیم.

-۱ گوش دادن

اغلب انسانها به قصد جواب دادن گوش میدهند نه به قصد درک طرف مقابل. گوش دادن یک مهارت است. یک شنونده خوب نه تنها به گوینده گوش میدهد بلکه به تمامی حالات فیزیکی ، عادتها و ژستهای گوینده هم دقت میکند.

وقتی شما بین ارتباط کلامی وغیرکلامی گوینده ارتباط برقرار میکنید ، متوجه میشوید چه مسایلی اورا نگران میکند. گوینده چه احساسی دارد ویا چه انتظاری ازشما دارد. فراموش نکنید همه ما دوست داریم شنیده شویم. پس همانطور گوش دهید که دوست دارید شنیده شوید.

-۲ همدردی وهمدلی

img_5924

دانستن تفاوت همدردی وهمدلی به شما کمک میکند که به شیوه بهتری با دیگران ارتباط برقرار کنید. همدردی صرفا توجه نشان به احساسات اشخاص است. وقتی گوینده غمگین است ، شنونده هم غمگین است. به عبارت دیگر شما با طرف مقابلتان همدرد میشوید. همدلی توانایی تجربه کردن احساسات مشابه در دیگران است. تلاش برای درک وفهم دنیای طرف مقابل. برای همدلی باید خودرا به جای دیگران بگذارید و از دریچه چشم آنها به موضوع نگاه کنید. برای مثال وقتی دوستی به شما میگوید با همسرش دعوا کرده است و او خانه را ترک کرده به جای گفتن “عجب آدم بی مسئولیتی” با او همدردی کنید. پاسخ شما : “متاسفم که این اتفاق افتاده” وبرای همدلی خودرا جای او بگذارید وبرای حل مساله به او کمک کنید.

اغلب مواقع افراد به همدری بیشتر از همدلی احتیاج دارند. دوست دارند کسی آنها را درک کند. به کسی نیاز دارند تا ترسها ، تمایلات ویا نگرانیهای خودرا با آنها درمیان گذارند.

-۳ صراحت وصداقت

صراحت وصداقت قابل شنیدن یا دیدن نمیباشند ولی دوطرف درگیر ارتباط آن را حس میکنند. ارتباطی که فاقد صراحت وصداقت باشد بدون شک یا قطع میشود ویا به شکل ناسالم ادامه پیدا میکند. بیان نکردن خواسته ها وعدم ابراز دلخوری ها از مثالهای بارز عدم صراحت دررابطه میباشند.

یک مثال ساده : شما بیمار هستید و شدیدا احتیاج به کمک یک دوست دارید. دوست شما از شما میپرسد آیا کاری از دست او برمیآید وشما میگویید خیر! ولی شما از دوست خود دلخور میشوید وبا خود فکر میکنید همین؟ او باید اصلا بدون پرسیدن از من به کمک من می آمد.

روابطتان را به دلایلی که فقط خودتان میدانید با یک دوست قدیمی یا یک فامیل قطع میکنید و وقتی آن شخص علت را جویا میشود پاسخ شما با لبخند “وای نگو خیلی دوست دارم ببینمت این حرفا چیه میزنی؟ فقط من خیلی این روزا درگیرم!” فراموش نکنید دوستان وعزیزان شما ممکن است تاحدی حدس بزنند درذهن شما چه میگذرد ولی نمیتوانند فکر شمارا بخوانند!

ابهام و عدم صراحت وصداقت در ارتباطات منشا بسیاری از مشکلات وجدایی ها میباشد.

-۴ دوری از نصیحت وقضاوت

ما اغلب در ارتباطات خود با دیگران درصدد ارزیابی آنها برمی آییم وفکر مکنیم باید نظر خودرا به آنها تحمیل کنیم. به یاد داشته باشیم همه ما میخواهیم دیگران با نظرات ما موافقت کنند ویا حداقل به افکار ما احترام بگذارند. بپذیرید که تجربه شما با تجربه دیگران متفاوت است.

اغلب افراد تمایل دارندخودشان تجربه کنند. هیچکس به نصیحت شما عمل نمیکند. برای مثال وقتی همسر شما به شما میگوید برای پارک ممنوع جریمه شده است ، به جای گفتن “چندبار گفتم …. “فقط سکوت کنید. مطمئن باشید او خود از این داستان خیلی خوشحال نیست. وقتی دوست شما از تجربه ناخوشایند روابطش با شما درد دل میکند به جای “من اگر جای توبودم باهاش بهم میزدم این عوضی لیاقت نداره …!” از تجربه مشابه خودتان ودرس هایی که گرفته اید صحبت کنید یا از او بپرسید “چه چیز این رابطه تورو خوشحال میکنه؟ چه کاری میتونی بکنی که حالت را بهتر کنه؟ اگر من تو این رابطه بودم تو به من چه میگفتی؟

با سوال کردن به دیگران اجازه فکر کردن میدهید. فراموش نکنید قضاوت ، نصیحت و تحقیر بین افراد فاصله می اندازد.

-۵ خودشناسی وافزایش آگاهی

اگاهی از نقاط قوت وضعف ، ترسها ، امیال و نیازهای خود وپذیرش صادقانه آنها کمک میکند ویژگیها و خصوصیت دیگران را واقع بینانه تر ببینیم وآنها را بپذیریم. درخوشناسی پاسخ دادن به سوالاتی نظیر پرسشهای زیر کمک میکند.

. آیا میتوانم رابطه صمیمانه و بدون قیدوشرط را بادیگران برقرار کنم؟

. چه درسهایی از روابط گذشته ام گرفته ام؟

. میزان تعهد من در ارتباطات اجتماعی چقدر است؟

. آیا انتظارات من از دیگران واقع بینانه است؟

درنظر داشته باشید خودشناسی مستلزم صرف دقت ، انرژی وتلاش درجهت تغییر ویژگیهای منفی خود است. علاوه برعوامل فوق ، کمک گرفتن از افراد متخصص و مشاوران نیز ضروری است.

سعی کنید این ۵ ویژگی اساسی برای برقراری ارتباط موثر وسازنده را به کار ببندید تا بتوانید روابط اجتماعی موثر و مستحکم تری با دیگران برقرار کنید.

Sara Rahimi

ellelifecoaching@gmail.com

 

Print Friendly