چرا تغییر نمیکنیم؟

چرا تغییر نمیکنیم؟

 

هفته پیش با یک دوست صحبت میکردم که میگفت من هرچه مطالب خودشناسی میخوانم نمیتوانم تغییر موثری درزندگی ام ایجاد کنم. دوست دارم درزندگی پیشرفت کنم و شاد زندگی کنم ولی هنوز نتوانسته ام به ایده هایی که درذهنم هست برسم.

مسلما بین آنچه هستیم و آنچه مایلیم باشیم فاصله ای هست. بدلیل وجود موانعی دراین فاصله این تغییرات به راحتی اتفاق نمی افتد. درزیر به ۵ مانع اصلی اشاره میکنیم:

-۱ این تغییری نیست که شما میخواهید.

ممکن است بخواهید تغییری درخود ایجاد کنید ولی آیا به راستی این چیزی است که شما قلبا میخواهید؟ اگر تغییری که ایجاد میکنید خواسته قلبی تان نباشد حتی اگر شروع به تغییر هم کنید بعد از مدتی انگیزه خودرا از دست میدهید. برای مثال اگر شما بخاطر تحت تاثیر قرار دادن وخوشحال کردن دوستان ویا اطرافیانتان به کلاسهای خودشناسی بروید مطمئن باشید تغییر زیادی نخواهید کرد. با خودتان روراست باشید. آیا این اهداف و آرزوها متعلق به شما هستند؟ آیا علت ایجاد این تغییرات صرفا به دلیل همرنگ شدن با جامعه ودوستانتان میباشد؟ آیا این چیزی است که خانواده از شما میخواهد؟ آیا این تغییر با عقاید وارزشهای شماهمخوانی دارد؟

به خاطر خودتان تغییر کنید نه به خاطر دیگران.

-۲محیط اطراف شما اجازه تغییر به شما نمیدهد.

شما میخواهید وزن کم کنید ولی با دوستانی که مدام غذای ناسالم و هله هوله میخورند رفت وآمد دارید. سعی دارید مثبت اندیشی کنید ولی اطرافیان شما نیمه خالی لیوان را میبینند. شما میخواهید تغییر حرفه دهید ولی دوستان شما عواقب منفی این تغییر را مرتب به شما گوشزد میکنند. تلاش میکنید که یک رابطه عاطفی ناسالم را تمام کنید ولی دوستانتان به شما یادآوری میکنند که امکان ندارد شما بتوانید شخص بهتری پیدا کنید!

دراین شرایط محیط اطراف خودرا تغییر دهید. سعی کنید با افرادیکه هم فکر وهم عقیده شما هستند بیشتر معاشرت کنید. افرادیکه شما را دراین تغییر تشویق و حمایت میکنند.به پادکستهایی که انگیزه شمارا قوی میکنند گوش دهید وکتابهایی که شمارا در راه رسیدن به اهدافتان کمک میکنند بخوانید.

-۳ جرات تغییر ندارید.

تغییر ساده نیست چرا که وقتی شما میخواهید تغییری ایجاد کنید قدم به دنیای ناشناخته ها میگذارید واین ممکن است کمی ترسناک باشد.

بعد از بهم زدن رابطه ام آیا کس دیگری را پیدا میکنم؟

اگر از خانواده ام جدا شوم میتوانم روی پای خودم بایستم؟

چه اتفاقی می افتد اگر این بیزینس را شروع کنم وشکست بخورم؟

اگر گیاه خوار شوم مردم چه فکر میکنند؟ آیا دوستانم مسخره ام میکنند؟

فکر اینکه چه اتفاقی بعدازاین تغییر می افتد شما را فلج میکند. ترس از تغییر بیشتر به شما حس ناتوانی و گیرافتادگی در وضعیت فعلی میدهد.

ترس همیشه وجود دارد ولی شما زمانی رشد میکند وقوی میشوید که با ترس خود مواجه شوید. زمانیکه باشهامت با ترس خود روبرو میشوید یک تجربه جدید وشناخت بهتری از خودتان پیدا میکنید. نگذارید ترس از شکست ویا فکر مردم شمارا عقب نگه دارد. همیشه با یک قدم ساده شروع کنید وبا افرادی مشورت و معاشرت کنید که قبلا درجایگاه فعلی شما بوده اند ومیتوانند به شما کمک کنند. با ایجاد هرگونه تغییر اعتماد به نفس شما بالاتر میرود وترس شما کمتر میشود ودرنتیجه میزان حساسیت شما نسبت به آن تجربه جدید کمتر میشود.

برای مثال سخنرانی جلوی یک جمع صدنفره برای بار پنجم ساده تر از بار اول میشود.

-۴ هنوز به اندازه کافی درد را حس نکرده اید.

مامعمولا زمانی تغییر ایجاد میکنیم که درد ماندن دریک وضعیت بیشتر از درد تغییر باشد. به عبارت دیگر شما باید شدیدا احساس نیاز به تغییر را حس کنید ووضعیت فعلی تان برای شما کاملا غیرقابل تحمل باشد.

. تازمانیکه ورشکست نشده اید بی محابا خرج میکنید.

. از کار یا محیط کار خود راضی نیستید ولی برای کار جدید اقدام نمیکنید تا اخراج شوید.

. به یک رابطه ناسالم ادامه میدهید تا زمانیکه افسردگی بگیرید ویا طرف مقابل به این رابطه پایان دهد.

اگر منتظر هستید تا مجبور به تغییر شوید از خودتان بپرسید:

این وضعیت کنونی تا ۵ سال آینده به کجا میرسد؟ آیا به یک سکته قلبی ،بدهی سنگین ویا افسردگی شدید درآینده منتهی میشود.

خودتان را با وضعیت تغییر نیافته درآینده مجسم کنید. تمام عواقب مثبت ومنفی این تغییر را بررسی کنید. به احتمال زیاد داشتن یک تصویر شفاف از عواقب عدم تغییر در آینده نه چندان دور هشدار و سقلمه ای برای تغییر وضعیت فعلی شما خواهد بود.

-۵ نمیدانید از کجا شروع کنید.

میخواهید وزن کم کنید ، سیگار ترک کنید ، روابطتان را بهبود ببخشید ، کار جدید شروع کنید ، سلامت تر زندگی کنید ویا خوشحال تر زندگی کنید و اماده تغییر هستید ولی نمیدانید از کجا شروع کنید.

خوشبختانه با وجود اینترنت دستیابی به اطلاعات و راهکارهای عملی بسیار ساده است. از خودتان بپرسید افرادیکه الان در جایگاه ایده آل شما هستند چطور شروع کردند؟ با آنها مشورت کنید ویا درمورد انها اطلاعات کسب کنید. حتما با کسانیکه این راه را قبلا تجربه کرده اند صحبت کنید وازانها نظرخواهی کنید ونتیجتا راهی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است. با قدمهای کوچک شروع کنید وبا اطمینان به سوی اهدافتان قدم بردارید.

برگرفته وتعدیل از Positivity Blog

Sara Rahimi

Certified Professional Life Coach

Ellelifecoaching@gmail.com

 

Print Friendly