دکتر رضا مریدی وزیر پژوهش ها ونوآوری های دولت لیبرال انتاریو وسخنرانی جدید او

دکتر رضا مریدی وزیر پژوهش ها ونوآوری های دولت لیبرال انتاریو وسخنرانی جدید او

moridi

انتاریو – در کنفرانس سیاست گذاری کانادا ودکتر رضا مریدی با سخنرانی جامع وپربار خود تصویر جدیدی از مسیر رشد علوم و دخالت دولت در این زمینه ارائه دادند که مورد تشویق و خوش آمد قطعی حاضرین قرار گرفت. دکتر مریدی همگان را درشرکت دراین مسیر تحول علمی و تکنولوژیک به همکاری دعوت نمود.

 

image_pdfimage_print
Print Friendly