پوزش خواهی مجید جوهری نماینده مردم ریچموندهیل درمجلس فدرال بخاطر بکاربردن واژه مهندسی برای معرفی خود

پوزش خواهی مجید جوهری نماینده مردم ریچموندهیل درمجلس فدرال بخاطر بکاربردن واژه مهندسی برای معرفی خود

img_0232

تورنتو – مجید جوهری ازسال 1995 تا 1999 دارای پروانه مهندسی بوده است. بکاربردن عنوان مهندسی درجریان انتخابات برای وی جایز نبوده وبدین خاطر وی رسما پوزش خواهی نموده ومبلغ 5 هزار دلار هم به انجمن مهندسین پرداخته است. آقای مجیدی رسما کارخود را گمراه کننده خوانده است اگرچه چنین قصدی نداشته است.