گلوله شلیک شده از اسلحه پلیس فدرال James Mcintyre را از پای درآورد

گلوله شلیک شده از اسلحه پلیس فدرال James Mcintyre را از پای درآورد – حمله سایبری فعالین سیاسی ادامه دارد

james-daniel-mcintyre

بریتیش کمبیا – در تظاهراتی که علیه احداث نیروگاه آبی روی رودخانهPeace انجام گرفت جیمز مک اینتایر کشته شد. از آن زمان حمله سایبری علیه پلیس ودولت آغاز شده است. مک اینتایر 48 ساله بود وپلیس از اتهام تبرعه شد.