Life Coaching چیست؟

 rahimi-111

عده زیادی از افراد هنوز با واژه Life Coaching آشنایی ندارند وهمیشه ازمن سوال میشود که من دقیقا چه کار میکنم. بعضی افراد فکر میکنند Coaching همان مشاوره ویا روان درمانی است. عده ای دیگر فکر میکنند Coaching چیزی نیست به جز تشویق افراد برای رسیدن به اهدافشان!

وقتی شما لغت Coach ویا Coaching را میشنوید ناخودآگاه به مربی فوتبال ، تنیس ، بازیگری و یا آواز فکر میکنید. احتمالا این روزها با افراد زیادی با عناوین مختلف مثل Life Coach , Relationship Coach , Business  Caoch ویا Career Coach برخورد کرده اید.

دسته ای از این افراد از تجربه وتخصص خود استفاده میکنند ولزوما مدرک ویا دانش Coaching ندارند. این گروه درواقع همان Mentor ، مربی ویا پیش کسوتان باتجربه هستند که تجربه وتخصص خودرا در یک زمینه خاص دراختیار افراد تازه کار قرار میدهند وبه قول معروف راه و چاه را به آنها نشان میدهند.

Therapists ویا همان مشاوران روانشناس ویا دوران درمانگر معمولا به افرادی که از افسردگی ، اضطراب ویا مسایل روحی رنج میبرند کمک میکنند.

Coaching حرفه ای یا همان Professional Coaching چیست؟

همانطور که یک مربی فوتبال یک فوتبالیست را کمک میکند تا از تمام تواناییهای جسمی خود به نحو احسنت استفاده کند واورا تشویق و حمایت میکند تا به جایگاه مطلوب و مورد نظر خود برسد، یک Coach حرفه ای هم به شما کمک میکند تا از جایی که هستید به جایی که میخواهید برسید. در Coaching بیشتر از آنکه پند واندرز داده شود ویا راه حل ارائه شود سوال زیاد میشود.سوال  هایی که فقط شما جواب آنها را دارید. Coaching یک پروسه خلاق وفکربرانگیز است ودریک محیط کاملا عاری از قضاوت انجام میشود. ما معتقدیم همه انسانها توانمند وخلاق هستند وبه راحتی میتوانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. تعیین هدف ورسیدن به آن ممکن است راحت باشد.

پس چه عاملی باعث میشود ما در جایگاه مطلوب در زندگی مان نباشیم؟

نقاط کور ، ترسها وافکار محدود کننده وباورهای منفی عواملی هستند که مانع رشد وپیشرفتمان میشوند وبه ما اجازه حرکت درمسیر دلخواهمان را نمیدهند. نکته این است که شما فکر میکنید جزیی از باورهایتان هستید. زمانیکه بتوانید “خود” و”افکارتان” را از هم جدا کنید میتوانید شاهد یک پیشرفت ودگرگونی در شخصیت و نتیجتا زندگی خود باشید.

باورهای شما که نتیجه تربیت وفرهنگ جامعه شما هستند تصمیم گیری شمارا شکل میدهند. به کمک یک Coach حرفه ای شما میتوانید این افکار و باورها را واضح ببینید وآنها را تغییر دهید. اینها همان نقاط کوری هستند که شما نمیبینید. قدم به قدم آگاهی شما نسبت به خودتان ، باورهایتان و احساساتتان بالاتر میرود. نقاط قوت خودرا قویتر و نقاط ضعف خودرا کمرنگ تر میکنید. به دنیا وهر اتفاقی که می افتد به دید تازه ای نگاه میکنید.حتی به اینکه چطور به مسایل در گذشته نگاه میکردید میخندید.دیگر احساس سنگینی ویا درماندگی نمیکنید. چرا که Coaching به شما کمک میکند باورهای مثبت و تقویت کننده را جایگزین باورهای قدیمی ومنفی کنید واز تکنیکهای جدیدی برای رودررویی با مسایل و مشکلات استفاده کنید. مثل این است که موانع نامریی که بین شما وچیزی که میخواستید به آن برسید ناگهان از بین میرود وشما احساس توانمندی و نشاط بیشتری میکنید.

دریک جمله میتوانم بگویم یک Coach حرفه ای به شما کمک میکند تا به عمق جدیدی از تواناییهایتان دست یابید وانسان توانمندتری باشید تا در زندگی به نتایج دلخواه دست پیدا کنید.

Sara rahimi

Certified Professional Caoch

ellelifecoaching@gmail.com