New Year’s Resolution

سال جدید نزدیک است و خیلی ازشما تصمیم میگیرید درسال جدید وزن کم کنید ، سالم غذا بخورید ، یک مهارت جدید یاد بگیرید ، وقت بیشتری با خانواده بگذرانید ، کار جدید پیدا کنید ویا دنبال آرزوهایتان بروید. برای مثال با عزمی راسخ واراده ای مصمم روزی ۲ ساعت به Gym میروید ولی پس از دوهفته کم کم انگیزه خودرا از دست میدهید وبه همان عادتهای گذشته تان برمیگردید.
چرا این اتفاق میافتد؟ عوامل زیادی برای دنبال کردن و رسیدن به اهدافتان وجود دارد. از جمله قدرت اراده ، میزان تعهد ، پذیرش تغییرات درونی وبیرونی (تغییر رفتارها ، عادتها ، الگوها ، باورها واولویتها)، برنامه ریزی ودرنهایت صبر وحوصله.
غالبا برای ایجاد تغییرات ماندگار باید یکسری تغییرات احتمالی وغیرمحرز درزندگی ایجاد کرد که مسلما این تغییرات باعث ترس شما میشوند چراکه خارج از حیطه راحتی و آسایش شما هستند. بنابراین باید کاملا از لحاظ روحی آماده این تغییرات باشید. برای رسیدن به اهدافتان درسال جدید هیچ راه میانبری وجود ندارد. باید عقاید وباورهای خودرا تقویت کنیدتابرای تغییر آماده باشید.

پروسه زیر به شما کمک میکند تا بابهره گیری از کارذهنی وعملی به خواسته های خوددر سال جدید برسید.
-۱ زمانی را به درون نگری اختصاص دهید.
این مرحله بسیار مهم است چراکه زیربنای تعیین اهداف شما درسال جدید میباشد.
به سوالات زیر روی کاغذ پاسخ دهید:
– چه تجربه یا موفقیتی درسال گذشته داشتم که به آن مفتخر هستم؟
– از چه چیز سپاس گذار هستم؟
– چه چالشهایی را پشت سر گذاشتم؟ چه درسی از این مشکلات گرفتم؟
– برای تغییر ورشد خود چه کار کردم؟
– به اهدافی که درسال گذشته تعیین کردم چقدر نزدیک تر شده ام؟
– مهمترین هدفی که درسال جدید دارم چیست؟
– چرا این هدف مهم است؟
– برای رسیدن به این هدف چه رفتارها وعادتهایی را باید تغییر دهم؟

-۲ اهداف خودرا تعریف کنید.
اهداف واولویتهای خودرا به طور مشخص تعیین کنید وحتما آنها را روی کاغذ بنویسید. اهدافی که نوشته نشوند فقط رویاهایی هستند که شما امیدوارید روزی به آنها برسید.
فراموش نکنید اهداف SMART تعیین کنید.
Specific – Measurable – Attainable – Realistic – Time  Based

مراقب باشید که اهدافی که تعیین میکنید صرفا بخاطر جلب نظر ویا تحت تاثیر قراردادن دیگران نباشد. اهدافی که با ارزشها ، باورها وعلایق شما هماهنگی داشته باشند راحت تر دنبال میشوند وبه نتیجه میرسند.
ازخودتان بپرسید :
– برای چه کسی این هدف را دنبال میکنم؟
– آیا این هدف با ارزشهای من هماهنگی دارد؟
– آیا من صدردرصد متعهد به رسیدن به این هدف هستم؟
باخودتان روراست باشید وتمام جوانب را به دقت بررسی کنید. ممکن است برای رسیدن به این هدف لازم باشد عادتهای شخصی ورابط صمیمی تان را قربانی کنید.

-۳ برنامه ریزی کنید.
بعد از تعیین هدف ، برنامه ریزی کنید. همانطور که برای یک سفر برنامه ریزی میکنید.
– به چه منابعی برای رسیدن به این هدف نیاز دارید؟
– آیا باید مهارت جدیدی کسب کنید؟
– چه کسی شما را دراین مسیر حمایت میکند؟
– چه موانعی ممکن است وجود داشته باشد؟
– چه اشتباهاتی ممکن است مرتکب شوید؟
– چه چیز ممکن است باعث سردرگمی ویا حواس پرتی تان شود؟
– چطور میتواند جوابگوی پس روی ها باشید؟

-۴ اقدام به عمل کنید.
بعد از تعریف اهداف وبرنامه ریزی باید اقدام به عمل کنید. فراموش نکنید که شما میخواهید یک تغییر ماندگار ایجاد کنید. یک سفر طولانی با یک قدم کوچک شروع میشود. قدم به قدم و مرحله به مرحله این سفر طی میشود. اگر ابتدای سفر شروع به دویدن کنید حتما بعد از مدت کوتاهی خسته میشوید. هر روز یک قدم برای رسیدن به هدفتان بردارید.

-۵ تداوم داشته باشید.
ممکن است دریک مدت کوتاه نتیجه واضحی از عملکردتان نبینید واین باعث دلسردی شما شود ولی نتیجه نگرفتن درمدت کوتاه به این معنا نیست که شما پیشرفت نمیکنید. نتیجه عمل مقیاس پیشرفت شما نیست بلکه معیار پیشرفت شما اعمال وتلاش روزانه شما میباشد.
ازخود بپرسید چه عادتها ، رفتارها واعمالی باید روزانه انجام دهم تا به این هدف برسم. چه عواملی باعث بالا بردن انگیزه من برای حفظ این تداوم میشوند.

-۶ مسئول وجوابگوی عملکرد خود باشید.
مرحله آخر برای رسیدن به اهدافتان این است که مسئولیت انتخاب و تصمیم هایتان را بعهده بگیرید. قانون همه یا هیچ و کمال طلبی را کنار بگذارید وبا خود روراست باشید. به عبارت دیگر از عذروبهانه نابجا برای انجام ندادن کاری که قرار است انجام دهید دوری کنید. “من امروز ورزش نمیکنم مگر آنکه یکساعت وقت داشته باشم”. اگر امروز یکساعت وقت ندارید ، نیم ساعت ورزش کنید. فراموش نکنید کلید اصلی رسیدن به هدفتان تداوم و انسجام میباشد. اگر به سختی تلاش میکنید تادراین مسیرانگیزه خودرا حفظ کنید و نمیتوانید خود را منضبط کنید ، از یک دوست ویا Coach کمک بگیرید.
ازآنها بخواهید روزانه ویا هفتگی از علمکرد وپیشرفت شما سوال کنند. سعی کنید این مسیر را برای خود خوشایند کنید واز انجام کارهای روزانه تان لذت ببرید. با کمی تفریح ، نگرش مثبت ، حمایت و تداوم میتوانید نیروی لازم را برای ادامه مسیر در خود تقویت کنید.

ممکن است رسیدن به اهدافتان درسال جدید ساده نباشد ولی بدون شک با انجام این ۶ مرحله وتبدیل عملکردهای منسجم روزانه به عادتهای روزمره ، شما جزو ۸% افرادی خواهید بود که به اهداف خود میرسند.

با امید موفقیت وبهترین ها در سال جدید.

برگرفته از iqMatrix

image_pdfimage_print
Print Friendly