زورگیری مذهبی در کانادا

آنچه که بنام زورگیری مذهبی دراین مطلب کوتاه آمده تصویر تولید فضایی است که ضمن آن ، بخش کوچک اما که پرتوان وبانفوذ وبهره مند از امکانات مالی و تدارکاتی ، انحصارطلبی و تولید فضای ترس و تمکین را به آحاد جامعه خود حقنه میکنند. جوامع تشکیل دهنده ونخستین دو کشور امریکا وکانادا از این مسئله کاملا به کنار بوده اند چراکه اغلب قربانی وهدف جنگ های مذهبی وکشتارها وانحصار طلبی بوده اند که از قرن 17 میلادی تدریجا خاک اروپا را ترک وبا به خطرانداختن جان خود از اقیانوس گذر کردند تادرخاک امریکای شمالی وتازه کشف شده سکنی گرینند. که آنان خود طعمه ماشین کشتار مذهبی بودند وچون به سواحل شرقی قاره امریکا رسیدند پس درکنار هم با تدبیر همزیستی مسالمت آمیز این دوکشور را بنا نهادند. پروتستان وارتودوکس ، کالونیست و کوئکرو… حال این تصویر صلح آمیز میرود تا در مناطقی از شهرهای بزرگ کانادا مخدوش شود ونمونه مناطق مسلمان نشین دراین مقال میآید. اگر بنیان گذاران نخستین کانادا و امریکا که فراریان از جنگ های مذهبی اروپا بودند درقانون اساسی کشور جدید خود هیچگونه دین ومذهب رسمی را قید نکردند همانا ثمره تجربه دردناک انها از جنگ های مذهبی و خون بار در اروپا بود. لیکن امروزه جوامع کوچکی مثلا درتورنتوی کانادا خود خلاف این جریان حرکت کرده ونوعی تفتیش عقاید مذهبی را در روز روشن اعمال میکنند.

***

نگاهی به مناطقی چون Thorn Cliffe که جمعیت قابل ملاحظه ای از مردم آسیای جنوبی (افغانستان ، پاکستان ، هند وبنگلادش) را درخود جای داده میگوید که آنچه درمتون سرویس های خدمات اجتماعی وراه کارهای اداره مهاجرت برای جذب وتطبیق مهاجرین جدید در جامعه میزبان امده اکیدا دراین محلات نادیده گرفته شده ویک فرهنگ بومی وپدرسالار همچنان سیطره خودرا به آنها حفظ کرده است. زنان کاملا درپوشش های عجیب وغریب خود هستند و اکثرا خارج از چرخه کار و تولید اجتماعی. جمعیت کثیری از مردان میانه سال به بالا در لباس های بلند و عرق چین بسر در محله دیده میشوند. یک سیستم تشخیص هویت غیرقانونی ، لیست مردم منطقه را دارد و مکررا درخانه ها برای جمع آوری کمکهای مالی مختلف رجوع میکنند. همچنین سیستم ناپیدا ، مامورین خودرا نزد والدین که فرزندان آنها در نماز جماعت شرکت نمیکنند می فرستد تا هشدار لازم داده شود! به کرات والدینی هشدارهای مستمر دریافت کرده اند ، چرا که دختر بچه آنها بدون حجاب اسلامی به مدرسه رفته است. علیرغم وجود مسجد محل ولی خانه های بصورت مسجد خصوصی درآمده وکلاسی از مدرسه محل را ظهرها جهت ادای نماز گرفته اند و بچه ها را حضور و غیاب هم میکنند! منطقه کاملا درفضای دلخواه اقلیت رهبران اسلامی سیاسی واغلب سلفی گیر کرده است. آنها هم پول دارند وهم امکانات تدارکاتی. درهماهنگی با برخی دیگر جوامع هم جنس چون جامعه سومالیایی ها ، اتیوپی ها واریتره شهر ، برنامه های یکسان را پیش میبرند. دراین مناطقه هیچگونه نشریه مترقی به زبانهای بومی آنها پخش نمیشود وفروشگاهها اکیدا استقبالی از زنان بی حجاب اسلامی نشان نمیدهند.

***

دراین جوامع که چون جزیره های پراکنده در دل مجمع الجزایری بنام کانادا حضور دارند ، زندگی به سبک وسیاق قدیمی وباهمان ویژه گی های پدرسالارانه ومذهب سالاری ادامه دارد. همین سیستم تجسسی و جمع آوری اطلاعات از ساکنین محل ومنطقه در گوشه و کنار شهرهای بزرگ بخوبی نمایان است و پلیس هم آن را به عنوان سازماندهی برحق مدنی آن مردمان تحمل میکند! درمناطق یاد شده واغلب پرتنش و پرجنجال حضور ازدواج ها در سنین بسیار کم در جریان است واغلب همسران از سرزمین مادری وپدری میآیند. که ازدواج ها اغلب به سرانجام نمیرسد وتاکنون قربانیانی هم داشته است. آنچه که آشکار است گرایش بخشی از همین جوانان جوامع مذکور است به اسلام سیاسی از نوع ضدبشری وتروریستی که میتواند موضع گزارشی مخصوصی قرار گیرد. سرخوردگی های جوانان جوامع مهاجر از بابت تبعیض نژادی پنهان ، تبعیض درکاریابی وکمبودهای زندگی مهاجرین با حضور مستمر امام ها ومراکزی مذهبی خاص میتواند نسبت به گرویدن آنها به گروه های ضدقانونی ومرگبار یاری رساند. آنچه که تاکنون مشاهده شده این است که پدیده زورگیری مذهبی هرگز در یک نقطه باقی نمانده ودستهای دول متعدد درسازماندهی انان آشکار میشود. مساجد ومراکز مذهبی بسیاری در اروپا و امریکای شمالی از سوی کشورهایی چون عربستان وجمهوری اسلامی راه اندازی شده که پتانسیل وتوانایی انجام امور غیرمذهبی واغلب سیاسی خاص و علیه روند دموکراسی جامعه میزبان را دارند. برای مثال هیچ مرکز کلیسایی نمیتواند بزرگداشت برای آدولف هیتلر برگزار کند ولی این جماعت درروز روشن اقدام به برگزاری بزرگداشت خمینی سردسته عامرین کشتار زندانیان سیاسی ایران نمودند که با تظاهرات جدی آزادی خواهان روبرو شد ، ولی این وظیفه مقامات دولتی و پلیس است که از مجلس بزرگداشت خمینی جلوگیری کند.

***

مسئله وقتی جدی میشود که دولت های فدرال واستانی وبویژه کانادا هنوز به جدی بودن قضیه نرسیده اند. که این پدیده زورگیری دراین مرحله نمیماند وبودجه دهندگان به این مراکز وتشکل های پنهان وآشکار روزی برنامه عمل جدید برای آنها ترتیب میدهند. آنچه که مسلم است وفاداری شهروندان به قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است که باید در چهارچوب دموکراتیک ودرکنار هم دریک همزیستی مسالمت آمیز زندگی کنند. این مهم لیکن با نفوذ زورگیران مذهبی به مشکل برخورد میکند ومثلا آخوندی به خود اجازه میدهد که به فروشگاهی ایرانی مراجعه کند ونشریه ای ضدمواضع جمهوری اسلامی را یکجا برداشته وبه صاحب مغازه بگوید که این ها ضداسلامی است! آب از آب هم تکان نخورد! تاکنون احزاب سیاسی مطرح با فرصت طلبی وممانعت از دست دادن آرا نسبت به این امر زورگیری مذهبی و عوامل انها حساسیت نشان نداده اند ولی نمیدانند که این پدیده وبویژه حضور نمایندگان احتمالی انها در مجلس میتواند چه زیان های جبران ناپذیری درموزاییک اجتماعی-سیاسی کشور تولیدکند. انها میدانند که مردان چند زنه دراین مناطق حضور دارند و تنبیه بدنی فرزندان وحتی همسران برقرار است و نفرت پراکنی از تریبون های آنها ادامه دارد.

****

این چند مورد را نوشتم که بگویم فردای پدیده ای بنام زورگیری مذهبی بی شک امنیت شهروندان کانادایی و بویژه صلح جویان وبیشتر فراریان از ماشین کشتار اسلامی را به خطر میاندازد. لانه جاسوسی براه میاندازد ومجددا جان ومال وامنیت مردم درخطر می افتد. همین امر فردا زمینه ای خواهد شد برای ظهور خواهران وبرادران کانادایی دانلدترامپ ها که تهاجم سیاسی-اقتصادی خودرا در پوشش مبارزه با خارجیان وزدن تندروان آنها به صحنه آورند. که پوپولیسم مجددا به راحتی برزمینه ای این چنین و
آماده میتواند کرسی های مجلسین استانی وفدرال را درو واز آن خود کند. امروز که من را به راه اندازی دسته سینه زنی وعلم وکتل جمهوری اسلامی با بودجه دفتر رهبری درسراسر اروپا و امریکای شمالی معترضم وبه بازگشایی نابخردانه وبا عجله سفارت رژیم بربریت در اتاوا ، اما که دولت های استانی و فدرال کانادا چهار اسبه وبه خیال بردن سهمی از بازار تجارت با رژیم اسلامی ها غرق در خواب غفلت وبدخوانی شده اند. از خواب خرگوشی وفرصت طلبی بر نمیخیزد تا سیلی اولترا محافظه کاران واردوی راست سیاسی خواب از چشمان خمار انها برباید. که ظهور نژاد پرستان در پوشش مبارزه علیه خارجیان و … بی شک تهدیدی است جدی علیه آزادی و اغلب هجومی خواهد بود علیه اردوی کار ودر هماهنگی با همسایه جنوبی! درشهری که تشکلات پنهان ولابی گر در جنب مساجد متعدد ودر قبضه برادران دوره دیده است پاس گل دادن به آنها چه نام دارد.

****

جهان وامور روابط بین الملل (نه بین الدولتی) جدید حاکی از سرخوردگی مردمان دنیای جنوب است. بخشی از این سرخوردگی میتواند در کانال های عوضی تهیه شده بدست تروریست ها مورد سواستفاده قرار گیرد. اتفاقا تجربه نشان داده که جماعتی مردمان را بواسطه عقاید مذهبی خود مورد سلطه و هجمه وانقیاد قرار میدهند که خود فاسدترین ها هستند. که دین ومذهب ابزار دست تروریستهای رنگارنگ است واین مسئولیت مقامات کشور است که اجازه ندهند شهروندانش مورد تعرض عوامل تروریستها قرار گیرند ودرنتیجه ادامه حضور وفعالیت زورگیران مذهبی زمینه ساز جدی تسلط نژادپرستان وتبعیض گرایان خواهد بود. این راست سیاسی ونژادپرست اما که اهداف اقتصادی-سیاسی خودرا در جامه خارجی ستیزی وحفظ امنیت میپوشاند ودرنتیجه به شکاف فقروغنا ، دارا وندا ورشکستگی اردوی کاروزحمت می افزاید. که برای جلوگیری از حضور مجدد نژادپرستان وخارجی ستیزان وعوامل ضدبشرسیاسی ، بهتر است که برخورد جدی نسبت به حضور وکار وفعالیت پنهانی زورگیران مذهبی واربابان مخفی ودول دست اندرکار آنها داشته باشیم ، وگرنه جامعه بهایی گزاف خواهد پرداخت.

مجید پهلوان
www.majidpahlavan.com