دعوت دکتر رضامریدی از شما برای شرکت درجشن نوروزی ودرمرکز آقاخان (اسمعیلیه)

دعوت دکتر رضامریدی از شما برای شرکت درجشن نوروزی ودرمرکز آقاخان (اسمعیلیه)

اطلاعیه نماینده ریچموندهیل درمجلس نمایندگان استان انتاریو خاطرنشان میکند که جشن نوروزی امسال به جای مجلس انتاریو درمحل مرکز آقاخان واقع درشماره ۴۴ وین فورد درایو برپا میشود. این برنامه روز چهارشنبه ۲۹ مارس ازساعت ۶:۳۰ دقیقه تا ۸:۳۰ ادامه خواهد داشت. علاقه مندان میتوانند برای شرکت درجشن مذکور باشماره تلفن ۹۰۵-۸۸۴-۸۰۸۰ تماس گیرند وثبت نام نمایند. اطلاعیه ضمن سپاسگزاری ازشورای مرکز مذکور متذکر میشود که درهمان روز بین ساعات ۴-۶ پس از نیمروز بازدید از موزه آقاخان بدون پرداخت ورودیه وبرای شرکت کنندگان درجشن نوروزی میسر خواهد بود.

 

image_pdfimage_print
Print Friendly