Window Horses

گفتگو با آن مری فلمینگ

کارگردان Window Horses

نمایش این فیلم انیمیشن درفستیوال فیلم تورنتو وهمچنین اکران قریبا الوقوع آن درسینماهای شهرمان فرصتی بود که گپی باکارگردان و نویسنده فیلم بزنیم.

آن مری فلمینگ متولد اوکین دای ژاپن ، فیلمساز کانادایی با پیشینه ای وخانواده ای چینی درسال ۱۹۶۲ متولد شده است.

پدربزرگش یکی از شعبده بازان بنام چینی بوده است که به همین سبب فیلمی از بیوگرافی پدربزررگ خود بنام The Magical Light of Long Tack درست کرده است.

آن مری معتقد است که یکبار از پنجره ای به بیرون مینگریسته واسبی را که دراکثر فرهنگ های نشان از اصالت و نجابت دارد را دیده وبه همین خاطر اسم فیلم را Windows Horses گذاشته است.

او عاشق ادبیات پارسی وشناخت زیادی به کتابهای مولوی دارد واین مسئله را خود به آن اذعان دارد ودرجای جای فیلمش مشاهده میتوان کرد.

ازاینکه با شهره آغداشلو وهمسرش کارکرده است بسیار خوشوقت است.

گرچه صداپیشگان این فیلم هیچگاه همدیگر را درحین ساخت فیلم ندیده اند.

او نگاه زیبا وشاعرانه ای به غربت ، مهاجرت ، وبرخورد فرهنگ ها دارد. همانطور که خود میگوید خود از خانواده ای مهاجر بوده است واین مسئله برایش دغدغه است.

در ونکوور زندگی میکند واین چندوقت برای اکران فیلمش درتورنتو حضور دارد.

ارائه فیلم انیمیشنی ازپرواز رنگ ومعنا وپیام های انسان دوستانه وعلیه بیگانه هراسی.Rosie دراین کار شمارا به درنوردیدن دنیای بی هویت وسرد وازخود بیگانه یاری میدهد.

کاری ازAnn Marie Fleming بنام Window Horses

داستان دخترک شاعر وانیمیشن خانم Fleming دیدنی است

دختری سرگردان دروادی هویتی وهستی خود بسر میبرد. او فرزند مادری چینی وپدری ایرانی است. مادر را لیکن درکودکی ازدست میدهد وپدرش نیز ناپدید میشود. بزرگ شده توسط پدربزرگ ومادربزرگ بسیار سخت گیر.

Rosie مثل آدمی بی گذشته و گمگشته هویت شخصی بزرگ میشودو او عاشق شعر سرودن وهنراست. مادراین مقاله کوتاه از فیلمی انیمیشنی میگوییم که سرنوشت وسفرهای روزی ، دست مایه کارگردان خالق فیلم است. فیلمی که سفری پرمعنا را در درنوردیدن مرزهای تبعیض گرایانه آغاز میکند. خارجی ستیزی وبیگانه هراسی را هدف قرار میدهد وشخصیت داستان موجودی دورگه از کانادا به ایران سفری شاعرانه وتخصصی دارد. درفستیوال هنری ( شعر) شرکت میکند وآنجاست کهاین دختر جوان خودرا میابد. از شاعری تبعیدی وچینی حال وهوای سرزمین مادری را میگیرد وازجماعت ایرانی درباره پدر!

Rosie که چون گذشته پراضطراب و سرخورد، موجودی مصنوعی نمایان میشود درشیراز است که روح وروانش به حافظ شیراز ومولانای بزرگ ومثنوی میرسد وهمراه اذان صبح که از گلدسته مسجد پخش میشود روح او به همراه رقص رنگ های دلپسند که از مناره مسجد بیرون میجهند پرطراوت میشود. شخصیت های دیگر این کار چون پیمان معادی وشهره آغداشلو ، درهیبت های متفاوت سبب خودآگاهی وچشیدن طعم زندگی ومعنا دروجه ایرانی آن میشوند.

فیلم در پس و پشت پیام خود انسانها را ازیک نسل ونوع میبیند این فیلم ازدنیای شعر وشاعری به درون میهمان نوازی ایرانی ها نقیبی میزند وخانم Ann Marie Fleming به عنوان کارگردان دررها کردن روح آزاد وبدون پس زمینه تبعیض گرایانه ما موفق بوده است

 

image_pdfimage_print
Print Friendly