شناسایی رسمی نوروز توسط مجلس نمایندگان کبک – جشن بهاری وحضور نماینده NDP مجلس کبک و دکتر خدیر وشهردار شهر وصدها ایرانی مشتاق

شناسایی رسمی نوروز توسط مجلس نمایندگان کبک – جشن بهاری وحضور نماینده NDP مجلس کبک و دکتر خدیر وشهردار شهر وصدها ایرانی مشتاق

خانه ایران روز ۱۹ مارس جشن بهاران را تقدیم دوستداران نمود. خانه ایران و Mekik یا خانه کتاب وانجمن فارسی زبانان ومدرسه دهخدا دراین مهم شرکت فعال داشتند واین جشنواره سالانه را ممکن نمودند. حضور گسترده ایرانیان از گرایش های متفاوت وانجمن های گوناگون ، اتفاق مهم وثمربخشی را رقم زد. این رویداد تاریخی و جشنواره فرهنگی هرساله درمونترال جریان خواهد داشت وبالاخره فعالیت انها سبب شناسایی رسمی نوروز از سوی دولت کبک شد.

دومین جشنواره بهار درمونترال – شهردار کودر ودکتر امیرخدیر وگروه های رقص وخانه ایران

هفت سین نوروزی مونترال درفضای باز و زیرآفتاب درخشان دیدنی بود. حضور بچه ها وبزرگسالان با لباس های محلی ایرانی درکنار رقصندگان گروه ساوالان و همکاران مدرسه دهخدا وخانه ایرانیان شکوه نوروزی را دوچندان کرد. شهردار موفق ومشهور مونترال به همراه دکتر خدیر ، نماینده ایرانی تبار مجلس استان کبک وسخنان اگاهی دهنده او نیز براهمیت جشن افزود. رقصندگان خردسال وبزرگسال با ارائه رقص های دیدنی رسیدن بهار ونوروز وشادی را به همگان تبریک گفتند. صدها تن از ایرانیان ازاین جشنواره بهاری استقبال نمودند.

image_pdfimage_print
Print Friendly