E.g., 06/23/2018

E.g., 06/23/2018


Akhtari-history-chritien-san بخش شرق شناسی - آرتور امانوئل کریستن سن
بدینگونه مطالب شرق‌شناسی کشورهای بزرگ و مطرح اروپائی و آمریکائی به پایان رسید و لازم است اشاره کنم که خاورشناسان این کشورها چند
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 06/20/2018 - 18:08 | Mohammad Akhtari

history-akhtari-braginski یوسف ساموئیلویچ، براگینسکی
پس از سپاس‌گزاری‌ از گردانندگان‌ ایران استار که زحمت چاپ این مقالات را‌ متحمل شده‌اند، به عرض خوانندگان می‌رسانم که‌ تا‌کنون در
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 06/13/2018 - 15:47 | Mohammad Akhtari

Akhtari-shoitof-aliov بخش 54 شرق شناسی - شویتوف - علی‌اف
درود فراوان بر کسانی که نوشته‌های نگارنده را دنبال می‌کنند و برای این گروه از خوانندگان است که گاهی در میانه سخن خود درباره
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 05/30/2018 - 16:04 | Mohammad Akhtari

Akhtari-Zakhador-Nikolyovich شرق شناسی (بخش 53) زاخادور، بوریس نیکلایو‌ویچ
درود بر خوانند‌گان این رشته از گفتارها‌. در‌ گفتگوی‌ ما در باره خاور شناسان‌ روسی گاهی‌ باید‌ در زمینه‌ها‌ی‌ خاور‌شناسی‌ اندیشه‌
Articles | History | Canada
جمعه, 05/18/2018 - 16:52 | Mohammad Akhtari

history-akhtari-rozenfeld آنازینوویونا روزنفلد
خواننده گرامی‌ در مقدمه بعضی از بخش‌های‌ شرق‌شناسی که مطالعه می‌فرمائید‌ گاهی هم به‌ استنباط‌ خودم در هدف‌ها ونیت‌های پنهانی در‌
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 05/02/2018 - 15:10 | Mohammad Akhtari

Akhtari-history-freiman آلکساندر آرنولدویچ فریمان
یکی از خاور‌شناسان روسی که در زمینه ایران‌شناسی‌ مشهور است آلکساندر آ‌رنولدوویچ فریمان است‌ که از بنیان‌گذاران زبان‌شناسی و فقه‌
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 04/18/2018 - 17:07 | Mohammad Akhtari

Akhtari-ivanof میخائیل سرگیویچ ایوانف
درود بر خوانندگان گرامی نشریه هفتگی ایران استار‌. گفتگوی ما در زمینه خاورشناسی‌ و دانشمندان خاور‌شناس روسیه‌ به درازا کشید ولی
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 04/11/2018 - 14:58 | Mohammad Akhtari

Akhtari-yusif یوسف میخائیلو‌ویج‌ اُورانسکی
در این رشته از گفتارها‌ در پیرامون دانشی به نام شرق‌شناسی (خاور‌شناسی‌) که بنیان‌گذارانش گروهی از مردان‌ دانشمند دینی‌ از غربیان
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 04/04/2018 - 17:10 | Mohammad Akhtari

Akhtari-pavlovich ایلیا پاولوویچ‌ پطروشفسکی
در گفتگوی‌ ما وخوانندگان‌ هفته‌نامه ایران‌استار، تا‌کنو‌ن به زندگی‌نامه و ارائه نام وشرح آثار‌ خاور‌شناسان‌ چندین کشور اروپائی و
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 03/28/2018 - 16:58 | Mohammad Akhtari

history-akhtari-Diakonov میخائیل میخائیلوویچ دیا‌کونوف
سلام خواننده عزیز، از اینکه چند سالی است‌ در خدمت خوانندگان فرهیخته ایرانی‌ هستم بسیار شادمانم‌. در آغاز فکر نمی‌کردم که این
Articles | History | Canada
چهارشنبه, 02/28/2018 - 16:47 | Mohammad Akhtari

Akhtari-alexi-aka استاریکف، الکسی آرکادیو‌ویچ
شرق شناسی (بخش 45) استاریکف، الکسی آرکادیو‌ویچ هما‌ن‌طور که در اوائل این‌ سلسله مقالا‌ت بار‌ها تذکر داده‌ام‌ نوشتن این گفتار‌
Articles | History | World
چهارشنبه, 02/21/2018 - 16:57 | Mohammad Akhtari

history-akhtari-ivanof شرق شناسی بخش (44) ولاد‌یمیر الکسویچ ایوانف
گفتگوی ما در این سلسله مقالات در خصوص پیدایش دانش شرق‌شناسی‌ ابتدا توسط دستگاه کشیشی اروپا برای شناخت و معرفی‌ سرزمین فلسطین
Articles | History | World
چهارشنبه, 02/14/2018 - 15:00 | Mohammad Akhtari

akhtari-edward-vich شرق شناسی- یوگنی ادوارد وویچ برتلس
سلام خوانندگان گرامی ایران استار، در این بخش از گفتار شرق‌شناسی می‌رسیم به شرح سرگذشت و بررسی‌های خاور‌شناسان روسی که پس از
Articles | History | World
چهارشنبه, 02/07/2018 - 18:05 | Mohammad Akhtari

Akhtari-bazil-niktin بازیل نیکیتین شرق شناس روسی
شرق شناسی- 42 بازیل نیکیتین شرق شناس روسی در هفته‌های پیش صحبت ما در‌باره خاوشناسان روسی‌ دور می‌زد ودر این شماره هم به
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/31/2018 - 16:51 | Mohammad Akhtari

Akhtari-minosky شرق‌شناسی،41- ولادیمیر مینورسکی
در موضوع شرق‌شناسی تا کنون از خاورشناسان کشور‌های آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و روسیه گفتگو کرده‌ام ودر ضمن شرح
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/24/2018 - 16:58 | Mohammad Akhtari

akhtari-khanikov شرق شناسی -نیکلای ولادی میروویچ خانیکوف
در شماره‌های‌ پیشین نشریه ایران‌استار در باره تعدادی از خاورشناسان روسی دوران تزار‌ نکاتی به عرض رسانیدم واین هفته در باره
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/17/2018 - 15:46 | Mohammad Akhtari

akhtari-mashregh-alzekr شرق شناسی -39- الکساندر گریگوروویچ تومانسکی
محمد علی اختری.تورونتو سخنان من در باره خاورشناسان روسی با اشاره به مقاصد سیاسی و استعماری دولت تزاری و همچشمی آن دولت با حریف
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/10/2018 - 16:08 | Mohammad Akhtari

akhtari-vasili شرق شناسی -38- واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد
در چند شماره پیشین در باره خاورشناسان روسیه تزاری از چند شخصیت علمی طراز اول درزمینه ایرانشناسی ‌گفتگو کردم و اکنون نوبت رسید
Articles | History | World
چهارشنبه, 01/03/2018 - 19:12 | Mohammad Akhtari

Akhtari-Abdul-baha شرق شناسی -36- روزن - عبدالبها
در چند هفته پیش در‌باره خاورشناسان روس گفتگو کردم و پس از ذکر احوال چند تن از آنان‌ دراین بخش به سرگذشت و جستجوها ونوشته‌های
Articles | History | World
جمعه, 12/08/2017 - 13:26 | Mohammad Akhtari

boris-dorn شرق شناسی -37- بوریس دورن
در دوشماره قبلی این سلسله گفتارها در باره شرق‌شناسی در روسیه گفتگو کردم و اکنون به دنباله مطلب ادامه می‌دهم قبلا در باره‌ آلکسی
Articles | History | World
پ., 11/30/2017 - 13:48 | Mohammad Akhtari

shargh-shenasi-33 شرق شناسی بخش -۳۳
گفتگوی من با شما خواننده گرامی در باره شرق‌شناسانی که بیشتر به ایران‌شناسی پرداخته‌اند از کشورهای‌ امریکا، آلمان، انگلیس،
Articles | History | World
جمعه, 11/17/2017 - 11:50 | Mohammad Akhtari

anjel0-piye-montse شرق شناسی - بخش ۳۲
در چندشماره پیش از شرق شناسان ایتالیائی گفتگو کردم و اینک می‌رسیم به شرح حال یکی دیگر از خاورشناسان برجسته ایتالیائی که نامش را
Articles | History | World
پ., 11/09/2017 - 11:54 | Mohammad Akhtari

sharghshenasi-sivayek شرق شناسی بخش ۳۱
گفتگوی ما در‌باره شرق‌شناسان غربی در زمینه‌ ایرانشناسی پس از یادکردن‌ از خاورشناسانی از آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به
Articles | History | World
جمعه, 11/03/2017 - 12:27 | Mohammad Akhtari

sharghshenasi-si ۳۰شرق شناسی بخش
کوتاه شده بخش‌های پیشین‌: نوشته بودم که نزدیک به چهار صده پیش، دانش شرق‌شناسی از سوی کشیشان دانشمند مسیحی اروپا برای آموختن
Articles | History | World
پ., 10/26/2017 - 15:33 | Mohammad Akhtari

صفحه‌ها