پزشک متخصص پاتولوژی با تجربه‌ی 32 سال و همچنین متخصص طبیعی درمانی از کالج کانادایی طب نچروپاتی تورنتو می‌باشد.
او بیماران را بوسیله هومیوپاتی، طب سوزنی، تغذیه طبیعی، مکمل‌ها، طب فیزیکی و آب‌درمانی درمان می‌کند.
647-847-2070
www. drkazemind.com
Dr MohammadReza Kazemi

Share this with: ارسال این مطلب به