از نظر پوشش تمام این شرکتها کم و بیش مشابه یکدیگر هستند، اما قیمت آنها با یکدیگر بسیار متفاوت است
با سلام و آرزوی بهترین اوقات برای شما. اگر شما هم پدر یا مادر یا بستگانی دارید که به زودی برای دیدار شما به کانادا می آید این مقاله برای شما مفید خواهد بود. بسیاری از مسائل مربوط به بیمه مسافرتی برای هموطنان چندان روشن نیست وخیلی از مشاوران بیمه متاسفانه به خود زحمت نمیدهند که این نکات مبهم را برای شما توضیح دهند. در نتیجه در موارد متعددی کسانیکه برای مسافر خود بیمه مسافرتی تهیه میکنند دقیقا نمیدانند که چه پوششی دارند وچگونه و کجا از آن میتوانند استفاده کنند. بنظر من در هر کاری آگاهی دادن به مشتری و اطلاع رسانی مفید اهمیت اول را دارد و این هدف اصلی من از این مقاله است.

نکات مهم:
اول نکته ای که در تهیه بیمه مسافرتی باید گفت آن است که این بیمه فقط و فقط درصورت مسائل اورژانسی پوشش دارد. مسافر شما در صورتیکه دچار یک بیماری یا مسئله حائز اهمیت شود تمام هزینه های درمانی او پرداخت خواهد شد. درحقیقت اگر مسافر شما در خانه مثال خدای نکرده دچار درد سینه شود از لحظه ای که شما به آمبولانس زنگ میزنید تا زمانیکه در بیمارستان بسرتی شود توسط پزشک اورژانس ویزیت میشود همه این مخارج توسط بیمه مسافرتی او پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر اگر مسافر شما برای چک آپ پزشکی یا مسائل جزئی دیگر برای ویزیت دکتر برود بیمه مسافرتی اورا پوشش نخواهد داد. پس بیمه مسافرتی برای پوشش دادن بیماری یا مسائل حاد استفاده میشود.

نکته دوم آنست که بیمه مسافرتی ایران در اینجا پوشش کافی و الزم به شما نمیدهد. بیمه های مسافرتی ایران با بیمارستانهای کانادا قرارداد ندارند. مسافر شما اگر در کانادا به دلیل یک مسئله حاد به بیمارستان برود شما مجبور خواهید شد که هزینه های بیمارستان را تمام و کمال بپردازید. بیمارستان شما را شارژ خواهد کرد. بعد از آنکه مسافر شما بهبودی یافت و مرخص شد شما بایستی برای گرفتن هزینه هایی که قبال به بیمارستان پرداخته اید با شرکت بیمه ایرانی خود تماس بگیرید.

نکته سوم آنکه بیمه های مسافرتی توسط شرکت های بیمه کانادا عرضه میشوند. قیمت این شرکتها با هم تفاوت زیادی دارد. هفته قبل هموطنی با من تماس گرفت و برای پدر 74 ساله اش بیمه مسافرتی میخواست. از من خواست و مرا قسم داد که بهترین بیمه با مناسب ترین قیمت را برای او پیدا کنم. من بین 5 شرکت خوب بیمه کانادا که دهها سال در امر بیمه مسافرتی فعالیت دارند برای او جستجو کردم. قیمت بیمه ها به این شرح بود. شرکت اول 1020، شرکت دوم 1095 ، شرکت سوم 965 ، شرکت چهارم 1080 و شرکت پنجم 1120 دلار. همانطور که میبینید قیمت شرکت ها حدود 150 دلار باهم فرق میکند.
از نظر پوشش تمام این شرکتها کم و بیش مشابه یکدیگر هستند. اگر مشاور شما با همه این شرکتها کارکرده باشد و برای شما وقت بگذارد و جستجو کند او میتواند مناسب ترین شرکت با بهترین قیمت را به شما ارائه دهد.  صداقت و اهمیت به مردم و مشتریان ضامن ادامه فعالیت کاری هر فردی است.

Date: Wednesday, July 19, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به