اسباب بازی مربوط به دندان پزشکی را بگیرید و بصورت نوبتی با فرزندتان بازی کنید طوری که یک بار شما دکتر باشید و بار دیگر او. از فرزندان دیگر، اسباب بازی مورد علاقه یا اعضای دیگر خانواده برای شرکت در بازی کمک بگیرید. یک برنامه تصویری برای استفاده در حین بازی استفاده کنید تا بتوانید از آن در روز موعود هم کمک بگیرید
آیا وحشت دارید فرزندتان را به دندان پزشک ببرید؟ آیا رفتن به آرایشگاه غیرقابل تصور است؟
این سه کار را انجام دهید: وانمود کردن، تمرین کردن ، و جور کردن ملاقات مذکور با شیء یا کاری لذت بخش.
با کمی وقت و آمادگی بچه‌ها در طیف همه سنین و درجه مهارت‌ها می‌توانند ملاقات‌های دشوار را تحمل کنند.
1- وانمود سازی: وضعیت چالش برانگیز را بصورت روزانه بازی کنید. اسباب بازی مربوط به دندان پزشکی را بگیرید و بصورت نوبتی با فرزندتان بازی کنید طوری که یک بار شما دکتر باشید و بار دیگر او. از فرزندان دیگر، اسباب بازی مورد علاقه یا اعضای دیگر خانواده برای شرکت در بازی کمک بگیرید. یک برنامه تصویری برای استفاده در حین بازی استفاده کنید تا بتوانید از آن در روز موعود هم کمک بگیرید.
2- تمرین کردن: فرزندتان هر چند وقت یکبار به دندان پزشکی می‌رود؟ احتمالا وقتی وقت قبلی دارید، درسته؟ احتمالا این وقت ها آنقدر به ندرت پیش می‌آیند که وضعیت را نا آشنا و احتمالا مرتبط با تجربه منفی قبلی می‌کند. با مطب صحبت کنید تا در صورت امکان چند بار قبل از موعد اصلی ، به آنجا مراجعه کنید. فرزندتان را با منشی، دکتر و یا آرایشگر آشنا کنید. اجازه بگیرید تا بتوانند روی صندلی بنشیند یا دراز بکشد. آشنایی از قبل باعث می‌شوند که تجربه جدید قابل قبول‌تر و کمتر ترسناک باشد.
3- جفت و جور کردن: فرزند شما ممکن است رفتن به دکتر را با آمپول و آرایشگاه را با صدای بلند ماشین اصلاح جفت می‌کند. در هنگام روند تمرین، ملاقات ها را با چیزی بهتر و لذت بخش‌تر که او فقط میتواند در آن ملاقات داشته باشد، جفت کنید. برای مثال، کتاب یا اسباب بازی مورد علاقه را بیاورید و اجازه دهید آن را هنگامی که روی صندلی دندان پزشکی نشسته است در دست بگیرد و وقتی از روی صندلی بلند شد آن را از او بگیرید. یا مثلا اجازه دهید با بازی مورد علاقه اش در تبلت بازی کند، وقتی صدای ماشین اصلاح بلند است و وقتی خاموش شد تبلت را بگیرید. در این صورت فرزند شما دندان پزشک، دکتر یا آرایشگر را با فعالیتی هیجان انگیز مرتبط می‌کند.
این سه کار می‌تواند براساس تجربه فرزند شما با هر فعالیت چالش برانگیز و نادری مثل هواپیما سوار شدن یا عکس گرفتن با کسی متفاوت باشد.
گبی موگان، موسس و مدیر مرکز "پتانسیل کودک" بیشتر از 20 سال است که با کودکان در طیف اتیسم با استفاده از اصول تحلیل رفتار کاربردی با تاکید بر نقش احترام به کودک و خانواده کار می‌کند. او مرکز خود را با این ایده شروع کرد که در حین اینکه کودکان در مسیر رشد خود حرکت می‌کنند، متخصصان متفاوتی ممکن است بیایند و بروند، ولی خانواده‌ها می‌خواهند و نیاز دارند که پتانسیل فرزندشان را در خلال زندگیشان به حداکثر برسانند.
Date: Wednesday, August 30, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به