دراستان انتاریو اوهیپ برای بیماران بستری شده در بیمارستان 200 دلار و برای ویزیت‌های اضطراری 30 دلار پرداخت می‌کند در استان بریتیش کلمبیاتنها 75 دلار برای بیماران اورژانسی در بیمارستان پرداخت می‌کند
آیا می‌دانید چرا با داشتن بیمه استانی نظیر  OHIPدر استان انتاریوهمچنان می‌بایست در مسافرت ،بیمه‌های ‌مسافرتی اختیار کرد؟
در ابتدای شروع فصل پاییز هستیم و بعضی افراد در حال آماده شدن برای سفر زمستانی طولانی مدتشان هستند.با همه آمادگیها، سفرهای طولانی مدت اضطراب آور است .برای داشتن سفری با خیال آسوده، حتا کوتاه مدت بیمه پیشنهاد می‌شود.
درباره بیمه  سلامتی داخل و خارج از کشوربیشتربدانیم.
بیشتر افرادی که سفر های طولانی مدت می کنند، می‌دانند که در صورت سفر به خارج از کشوراز‌ بیمه سلامتی شان به طور کامل‌ نمی‌توانند استفاده کنند.آنها ممکن است نوع‌ محدودیت‌های‌ بیمه استانی و منافع بیمه مسافرتی خود را ندانند.
درباره بیمه سلامتی استانی برای موارد ضروری در هنگام سفر به خارج از کانادا بیشتربدانیم.
برای مثال‌ دراستان  انتاریو OHIP برای بیماران بستری شده در بیمارستان 200 دلار و برای ویزیت‌های اضطراری 30 دلار پرداخت می‌کند در استان بریتیش کلمبیاتنها 75 دلار برای بیماران اورژانسی در بیمارستان پرداخت می‌کند یادآوری می‌شود که منافع بیمه مسافرتی در مواقع ضروری شامل تامین نسخه 30 روزه‌، اجاره تجهیزات پزشکی ضروری و سایر خدمات حرفه‌ای پزشکی می‌باشد.
اطمینان یابیم که تا چه مدت زمانی می‌توانیم به خارج ازاستان محل سکونت‌مان سفر کنیم
با وجود قوانین جدید برای ‌سفرهای طولانی مدت به خارج از استان محل سکونت‌، صحبت‌های بسیاری درباره مدت زمانی که کانادایی‌ها می‌توانند سفر کنند‌، وجود دارد‌ این مقدار، بستگی به ایالت محل سکونت مسافر بین 150 تا 212 روز متفاوت در کانادا است‌. در بیشتر آنها نیاز است که مسافران به مدت 6 ماه ازیک سال را دراستان محل سکونت‌شان باشند تا از منافع بیمه سلامت استانی‌شان برخوردار شوند‌. اگر بیشتر از زمان مقرر در خارج از استان بمانند ممکن است مجبور شوند با  یک دوره زمانی انتظار،معمولن 90 روز برای مقرر شدن ‌مجدد اقامت‌شان، منتظر باشند. عدم دقت بر اکتیو بودن بیمه استانی‌ موجب عدم پوشش در داخل کانادا و همچنین عدم پوشش در زمان مسافرت خارج از استان در داخل کانادا و خارج از کشورحتا در صورت اختیار کردن بیمه مسافرتی‌ خواهد شد.
در غالب بیمه های تکمیلی سلامت  گروهی  و فردی یکی از موارد مندرج  و پوشش ، بیمه مسافرتی است که بنا به نوع قرارداد می‌تواند متفاوت باشد. دقت در قرارداد و شرح بیمه نامه گروهی و فردی می‌تواند در انتخاب و اختیار کردن بیمه مسافرتی مناسب به ما کمک کند
www.cover4u.ca    اقتباس
از خوانندگان و علاقمندان دعوت  به عمل می‌آوریم که تجربه های خوب وبد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارند. مطالب این مقالات صرفن درجهت اطلاع‌رسانی می‌باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی‌شود.
Date: Wednesday, October 25, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به