در سال گذشته استفاده از اینترنت در محدوده سنی 15 تا 44 سال بیش از 90 درصد بوده است، البته این آمار در سال 2013 نیز به همین میزان بالا بوده. استفاده از اینترنت در محدوده سنی 65 تا 74 سال، در سه سال گذشته از 65 درصد به 81 افزایش یافته و برای افرادی که بیش از 75 سال سن داشتند، استفاده از اینترنت از 35 درصد به 50 درصد افزایش داشته است
"استیست کن "می‌گوید، کانادایی‌ها بیشتر به اینترنت متصل می‌شوند، آنها باید بین کار و زندگی خود تعادل مناسبی ایجاد کنند.
یک نظرسنجی جدید در کانادا می‌گوید کانادایی‌ها بیشتر و بیشتر به سمت زندگی دیجیتالی می‌روند و این امر تاثیر مثبت و منفی بر سلامت آنها می‌گذارد.
آژانس داده‌ها روز سه‌شنبه در گزارش خود گفت که اکثر کانادایی‌ها به طور منظم از اینترنت استفاده می‌کنند و 91 درصد از کانادایی‌های بالای 15 سال، سال گذشته ماهی حداقل دو بار از اینترنت استفاده کرده‌اند. در صورتی که این میزان در سال 2013 ، 86 درصد بوده است.‌ و البته میزان استفاده از اینترنت با سن نسبت معکوس دارد.
در سال گذشته استفاده از اینترنت در محدوده سنی 15 تا 44 سال بیش از 90 درصد بوده است، البته این آمار در سال 2013 نیز به همین میزان بالا بوده. استفاده از اینترنت در محدوده سنی 65 تا 74 سال، در سه سال گذشته از 65 درصد به 81 افزایش یافته و برای افرادی که بیش از 75 سال سن داشتند، استفاده از اینترنت از 35 درصد به 50 درصد افزایش داشته است.
اداره آمار کانادا اطلاعات مربوط به 19609 کانادایی را بین ماههای اوت و دسامبر سال گذشته جمع‌آوری کرد. در این نظر سنجی آمده که مردم به شیوه‌های مختلف و با استفاده از تکنولوژی زندگی خود را بهبود داده‌اند، 77 درصد گفته‌اند که تکنولوژی به آنها کمک می‌کند تا با دیگران ارتباط برقرار کنند، 66 درصد بیان کرده‌اند باعث صرفه‌جویی در زمان و‌ 52 درصد گفته‌اند که به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه آنها کمک می‌کند و 36 درصد گفتند که به آنها کمک می‌کند تا خلاق‌تر باشند.
کانادایی‌ها همچنین ‌از طیف گسترده‌ای از وسایل به منظور اتصال‌ به اینترنت استفاده می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق افراد 15 تا 34 ساله ازگوشی هوشمند به منظور ارتباط با اینترنت استفاده کرده‌اند در مقایسه این میزان در افراد 55 تا 64 ساله 69 درصد و در افراد 75 ساله فقط 18 درصد بوده است. در مجموع، بیش از سه چهارم کانادایی‌ها در سال گذشته یک گوشی هوشمند داشته‌اند.
در بیشتر موارد، مردم می‌گویند زندگی آنها به دلیل استفاده روز افزون از تکنولوژی های آنلاین بهترشده است.
اداره آمار کانادا می‌گوید که تکنولوژی ارتباطات‌، مرزهای زمان و مکان را از بین برده است" ولی ما باید هزینه‌های داشتن این ‌تکنولوژی را در شیوه زندگی و کارمان پرداخت کنیم. در یک دوره هشت ساله بین سال‌های 2008 و 2016، نسبت کارکنان کانادایی که از تعادل بین‌ کار و خانواده خود راضی یا بسیار راضی بودند، از 78 درصد به 68 درصد کاهش یافته است.
اداره آمار کانادا می‌گوید در حالیکه اکثریت مردم در مورد توانایی برقراری تعادل بین کار و خانواده احساس رضایت دارند، ولی روند نزولی ممکن است پیامدهای نامناسبی برای رفاه کانادایی‌ها داشته باشد."
"میرا اکل "یک کانادایی می‌گوید از لحاظ ایجاد تعادل بین کار و زندگی، فناوری یک شمشیر دو لبه است. یک کارمند خدمات مالی گفت: جریان دائمی ایمیل‌هایی که افراد انتظار پاسخ سریع از آنها دارند نوعی وسواس و اعتیاد در شما ایجاد می‌کند.
شغل‌های‌ آینده قابل انعطاف‌تر ولی موقتی هستند زنان با 66 درصد ،کمی کمتر از مردان با 70 درصد از تعادل بین کار و زندگی شخصی خود راضی بودند.
اداره آمار کانادا گفت: "به طور کلی14 درصد از کانادایی‌ها احساس می‌کنند که تکنولوژی در سایر موارد زندگی آنها نیز دخالت می‌کند."
مایکل ییپ، از اهالی تورنتو  با جمع بندی موارد مثبت و منفی گفت: "فناوری به شما کمک می‌کند، تا نیازی به حضور در محل کار نداشته باشید‌ اما از طرف دیگر ممکن در هنگام حضور در محل کار آنجا نباشید."
Date: Wednesday, November 15, 2017 - 19:00

Share this with: ارسال این مطلب به