English


Tuesday, May 31, 2022 - 11:15


کمردرد چیست و پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت آن چگونه است؟
هر آنچه هر فردی باید درباره کمر درد و مراقبت از آن بداند
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
کمردرد چیست و پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت آن چگونه است؟


Tuesday, May 24, 2022 - 11:15


هر آنچه هر فردی باید درباره آرتروز زانو و مراقبت از آن بداند
آرتروز زانو چیست و پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت آن چگونه است؟
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
آرتروز زانو: هر آنچه هر فردی باید درباره آن و مراقبت از آن بداند

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به