انگلیسی


سه‌شنبه, ژوئن 28, 2022 - 11:15


تغذیه علمی و صحیح کودکان از تولد تا ۶ سالگی چگونه باید باشد
هر آنچه باید از تغذیه کودک از تولد تا ۶ سالگی بدانید
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
تغذیه علمی و صحیح کودکان از تولد تا ۶ سالگی چگونه باید باشد


سه‌شنبه, ژوئن 14, 2022 - 11:15


قرمزی پوست یا راش چیست؟
هر آنچه باید از قرمزی پوست یا راش بدانید
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
قرمزی پوست یا راش چیست؟


سه‌شنبه, ژوئن 14, 2022 - 11:15


تزریقات زیبایی پوست دقیقا چیستند؟
زمان چگونه پوست را پیر می‌کند و تزریقات زیبایی چگونه آنرا زیبا می‌کند؟
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
تزریقات زیبایی پوست دقیقا چیستند؟


سه‌شنبه, ژوئن 7, 2022 - 11:15


جواب آزمایش را چگونه می‌توانید بصورت ساده و ابتدایی بخوانید؟
خواندن ساده جواب آزمایش می‌تواند پس از پزشک، به شما کمک کند
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
جواب آزمایش را چگونه می‌توانید بصورت ساده و ابتدایی بخوانید؟


سه‌شنبه, می 31, 2022 - 11:15


کمردرد چیست و پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت آن چگونه است؟
هر آنچه هر فردی باید درباره کمر درد و مراقبت از آن بداند
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
کمردرد چیست و پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت آن چگونه است؟


سه‌شنبه, می 24, 2022 - 11:15


هر آنچه هر فردی باید درباره آرتروز زانو و مراقبت از آن بداند
آرتروز زانو چیست و پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت آن چگونه است؟
دکتر مهران جوادی، متخصص اطفال در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، سه‌شنبه‌ها آنچه هر خانواده درباره پزشکی باید بداند را برایتان می‌آورد
آرتروز زانو: هر آنچه هر فردی باید درباره آن و مراقبت از آن بداند

Share this with: ارسال این مطلب به