شاپور تنباکویی
روزنامه‌نگار و متخصص امور ارزی است. وی مدیریت ارز ملل در تورنتو را بعهده دارد.
416-830-6500
shapour-tanbakooyee

Share this with: ارسال این مطلب به