English


Thursday, September 8, 2022 - 11:15


چگونه می‌توان و باید به راحتی امید را به اطمینان تبدیل کرد؟
بیمه و مشاور خوب ابزاری برای تبدیل امید به اطمینان هستند
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه می‌توان امید را به اطمینان تبدیل کرد؟


Friday, September 2, 2022 - 11:15


بیمارستان نباید از فرد بیمه شده پول دریافت کند
پرداخت به بیمارستان در شرایطی که بیمه مسافرتی دارید اشتباه است
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
بیمارستان نباید از فرد بیمه شده پول دریافت کند


Friday, August 26, 2022 - 11:15


اهمیت داشتن بیمه از کانادا برای اخذ سوپر ویزا
اهمیت نوع بیمه برای مسافران غیر کانادایی در گرفتن ویزا و سفر از کانادا
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
اهمیت داشتن بیمه از کانادا برای اخذ سوپر ویزا


Friday, August 19, 2022 - 11:15


یک غیر کانادایی در کانادا با چه بیمه‌ای می‌تواند سفر کند؟
اهمیت نوع بیمه برای مسافران غیر کانادایی در گرفتن ویزا و سفر از کانادا
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
یک غیر کانادایی در کانادا با چه بیمه‌ای می‌تواند سفر کند؟


Friday, August 12, 2022 - 11:15


چه مواردی نرخ بیمه شما را بالا می‌برد؟
چرا بیمه در افراد گوناگون نرخ‌هایش متفاوت می‌شود؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چه مواردی نرخ بیمه شما را بالا می‌برد؟


Friday, August 5, 2022 - 11:15


اخذ چند بیمه عمر چه شرایطی دارد؟
برای اخذ چندین بیمه عمر یا بیماری سخت چه نکاتی اهمیت دارد؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
اخذ چند بیمه عمر چه شرایطی دارد؟


Thursday, July 21, 2022 - 11:15


کلیه نکات فنی مهم بیمه که باید بدانید چیستند؟
نکات فنی مهم و کلید بیمه که حتما باید بدانید کدام‌ها هستند؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
کلیه نکات فنی مهم بیمه که باید بدانید چیستند؟


Thursday, July 21, 2022 - 11:15


چگونه می‌توانم در زمان لازم پول خود را از بیمه دریافت کنم؟
در چه زمان و با چه روندی پول بیمه را می‌توانم دریافت کنم؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه می‌توانم در زمان لازم پول خود را از بیمه دریافت کنم؟


Friday, July 15, 2022 - 11:15


خانه یا بیمه عمر سرمایه گذاری؟
خانه بخرم بیشتر سود کرده‌ام یا بیمه عمر سرمایه‌گذاری؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
خانه بخرم بیشتر سود کرده‌ام یا بیمه عمر سرمایه‌گذاری؟


Thursday, June 30, 2022 - 11:15


چرا اعداد بیمه را بطور عجیبی محاسبه می‌کنید؟
بیمه به صورت روزانه و نه کل مدتی محاسبه می‌شود
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چرا اعداد بیمه را بطور عجیبی محاسبه می‌کنید؟

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به