English


Thursday, September 21, 2023 - 10:00


بیزینس‌های بی‌مشتری چه باید بکنند؟
چگونه می‌شود که یک بیزینس بدون مشتری است؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه می‌شود که یک بیزینس بدون مشتری است؟


Thursday, July 7, 2022 - 10:00


نقش مهم تصویر متحرک با کیفیت در تبلیغات چرا بسیار زیاد است؟
چرا و چگونه تصویر متحرک در تبلیغات نقش عمده‌ای ایفا می‌کند؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
نقش مهم تصویر متحرک با کیفیت در تبلیغات چرا بسیار زیاد است؟


Wednesday, June 29, 2022 - 10:00


چرا صدا و تولید محتوا با صدا در مارکتینگ بسیار مهم است؟
چگونه باید در مارکتینگ امروزی از صدا و محتوای صدایی بهره برد؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چرا صدا و تولید محتوا با صدا در مارکتینگ بسیار مهم است؟


Tuesday, June 21, 2022 - 10:00


بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی چیست و چه باید کرد؟
چگونه باید در دنیای دیجیتال امروزی در شبکه‌های اجتماعی بازاریابی کرد؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی


Thursday, June 9, 2022 - 10:00


نقش سه بعدی ها در بازاریابی چیست؟
چرا سه بعدی‌ها به زودی مهمترین بخش بازاریابی خواهند بود؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
نقش سه‌بعدی‌ها در بازاریابی چیست؟


Thursday, June 2, 2022 - 10:00


چگونه باید از SEO پیشرفته در وب سایتمان استفاده کنیم؟
راه‌های پیشرفته در بالا بردن SEO وب‌سایتمان چیست؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه باید از SEO پیشرفته در وب سایتمان استفاده کنیم؟


Thursday, May 26, 2022 - 10:00


چگونه باید بیزینس خودمان را زنده نگاه داریم؟
برای زنده نگاه داشتن بیزینس با تغییرات هر روزه چه باید انجام دهیم؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
زنده نگاه داشتن بیزینس


Thursday, May 5, 2022 - 10:00


فایل‌هایی که برای مارکتنینگ به‌کار می‌روند باید چه فرمت‌هایی داشته باشند
چرا آنچه غیرمتخصصان درست می‌کنند در مارکتینگ به کار نمی‌آید؟
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
فایل‌هایی که برای مارکتنینگ به‌کار می‌روند باید چه فرمت‌هایی داشته باشند


Tuesday, April 26, 2022 - 10:00


چرا برندسازی با داستان‌پردازی موفق‌ترین است؟
چگونه با داستان‌پردازی می‌توانید برند خود را جا بیاندازید
فرید قاسم‌اسد در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، پنجشنبه‌ها آنچه با شما در مورد 'آموزش شغل‌های پولساز' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چرا برندسازی با داستان‌پردازی موفق‌ترین است؟

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به