تا چه زمان می‌توان به رتبه سلامتی فعلی مطمئن بود؟

رتبه سلامتی دیگر چیست و با تغییر آن چه وضعیتی برای اخذ بیمه پیش می‌آید؟
تا چه زمان می‌توان به رتبه سلامتی فعلی مطمئن بود؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
رتبه سلامتی دیگر چیست و با تغییر آن چه وضعیتی برای اخذ بیمه پیش می‌آید؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به