English


نقش استیجینگ در فروش خانه‌

real-estate-nazemzadeh-staging
دیباچه:
مدتی است که درفضای مجازی دو مساله مطرح می‌شود:
اول: این مورد که جامعه ایرانیان مقیم انتاریو به توانمندی‌های هموطنانشون در زمینه‌های مختلف حرفه وکسب وکار واقف نیستند. نتیجه این مورد همانا با افتخارصحبت نکردن از هموطنانمان و ملیت خودمان است.
دوم: نبودن اطلاعات کافی درمورد بعضی مشاغل که در ایران به ندرت استفاده می‌شده و حتی کاربرد وکارآیی آن متفاوت با این حرفه درکانادا است.
Sub-Category: Decoration
Happened at: Canada
Wednesday, March 13, 2019 - 20:00
 

Share this with: ارسال این مطلب به