انگلیسی


جمعه, نوامبر 18, 2022 - 11:15


چگونه می توانید درآمد از دست رفته در اثر بیماری یا فوت را دوباره بدست آورید؟
راه‌حل‌ها و محاسبه چگونگی باز آوردن درآمدهای از دست رفته
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه می توانید درآمد از دست رفته در اثر بیماری یا فوت را دوباره بدست آورید؟


جمعه, نوامبر 4, 2022 - 11:15


اهمیت وضعیت سلامتی خانوادگی در بیمه
فقط سابقه پزشکی ما نرخ بیمه را تعیین نمی‌کند
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
اهمیت وضعیت سلامتی خانوادگی در بیمه


جمعه, اکتبر 28, 2022 - 11:15


اهمیت موارد غیرپزشکی تاثیر‌گذار در اخذ بیمه
چرا فقط سابقه پزشکی ما نرخ بیمه را تعیین نمی‌کند
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
اهمیت موارد غیرپزشکی تاثیر‌گذار در اخذ بیمه


جمعه, اکتبر 21, 2022 - 11:15


اهمیت بیمه‌های روحی و ناتوانی در بیمه‌های گروهی
چرا بهتر است کارفرما در بیمه‌های گروهی، برای کارمندانش بیمه‌های روحی روانی را اضافه کند
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
اهمیت بیمه‌های روحی و ناتوانی در بیمه‌های گروهی


پنج‌شنبه, اکتبر 13, 2022 - 11:15


گرفتن بیمه عشق یادتان نرود!
بهترین هدیه‌ای که می توانیم به دیگری بدهیم بیمه عمر است
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
گرفتن بیمه عشق یادتان نرود!


جمعه, سپتامبر 30, 2022 - 11:15


چه نوع بیمه گروهی بگیریم که سود بیشتری ببریم؟
ریزه کاری‌های بیمه‌های گروهی چیستند و چگونه می‌توانیم حداکثر استفاده را از آن ببریم؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چه نوع بیمه گروهی بگیریم که سود بیشتری ببریم؟


جمعه, سپتامبر 23, 2022 - 11:15


چهارده دلیل برای گرفتن بیماری سخت که باید به آنها توجه کرد چه هستند؟
آیا می‌دانید از هر دو نفر، یکی در طول عمر دچار بیماری سخت خواهد شد؟
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
هزینه‌هایی که در زمان بیماری سخت، پوشش دولتی ندارند


جمعه, سپتامبر 16, 2022 - 11:15


چه تفاوتی میان مشورت با متختصص با مشورت با آقا و خانم فامیل هست؟
از مشورت با آقای فامیل و خانم فامیل در مقابل متخصص چه نصیبمان می‌شود؟
برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، هر روز طی ۴ دقیقه آنچه با شما مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چه تفاوتی میان مشورت با متختصص با مشورت با آقا و خانم فامیل هست؟


پنج‌شنبه, سپتامبر 8, 2022 - 11:15


چگونه می‌توان و باید به راحتی امید را به اطمینان تبدیل کرد؟
بیمه و مشاور خوب ابزاری برای تبدیل امید به اطمینان هستند
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
چگونه می‌توان امید را به اطمینان تبدیل کرد؟


جمعه, سپتامبر 2, 2022 - 11:15


بیمارستان نباید از فرد بیمه شده پول دریافت کند
پرداخت به بیمارستان در شرایطی که بیمه مسافرتی دارید اشتباه است
محمد رحیمیان در برنامه تصویری دانستنیهای ایران استار و متخصصین، جمعه‌ها آنچه با شما در مورد 'بیمه' مطرح نمی‌شود را برایتان می‌آورد
بیمارستان نباید از فرد بیمه شده پول دریافت کند

صفحه‌ها

Share this with: ارسال این مطلب به