English


عامل اختلافات زناشویی آن نیست که شما فکر می‌کنید بلکه...

psycology-daee-amele-ekhtelaf
زن و شوهری که در این نوشته به آن اشاره می‌کنم با اسم‌های مستعار زیبا و منوچهر هستند.
این زن و شوهر در مورد هر چیزی با یکدیگر تفاهم و توافق دارند و هرگز هیچکدام با نظر دیگری مخالفت ندارد. متاسفانه در یک زمینه خاص با یکدیگر مخالفت می‌کنند و هرگز به توافق نمی‌رسند.
Sub-Category: Psychology
Happened at: Canada
Wednesday, January 23, 2019 - 19:00
 

قطع ارتباط عاطفی

psycology-daee-ghat-atefeh
عامل ارتباط عاطفی برای زن و شوهرها یکی از ضروریات و به کلامی دیگر از اصلی‌ترین پایه‌های زندگی زناشویی است. بسیاری از زن و شوهرها با هم هستند و با هم زندگی می‌کنند اما هیچگونه ارتباط عاطفی با یکدیگر ندارند.
Sub-Category: Psychology
Happened at: Canada
Wednesday, December 19, 2018 - 19:00
  

تغییر رفتار کودک - پسر

روانشناسی-داعی-تغییر-رفتار-کودک
روانشناسی-1077
کودکان خشمگین-2
در نوشته پیش به صورت خلاصه اشاره نمودم که این نوجوانان بی‌گناه در اثر بد‌سرپرستی و نبود بزرگترهای مناسب در زندگی‌شان اقدام به جرم‌هایی کرده و آینده خود را با محکوم شدن تباه می‌نمایند. اغلب آنها به دستِ فروشندگان مواد مخدر و یا عاملان فروش سکس و غیره می‌افتند و معمولا آنها را نیز معتاد می‌کنند که مبادا دست از فروش مواد مخدر بکشند.
Sub-Category: Psychology
Happened at: Canada
Wednesday, March 18, 2020 - 20:00
   

غمگین بودن افسردگی نیست

روانشناسی-داعی-‌غمگین-بودن-افسردگی-نیست
روانشناسی-1072
غمگین بودن یک عاطفه و یا هیجان طبیعی است که توسط تصورات واقعی که سبب آن پیش‌آمد منفی بوده، بوجود می‌آید. این پیش‌آمد منفی شامل از دست دادن و یا مایوس شدن در یک مسیر واقعی‌ و نه انحرافی و نه قلب ماهیت دادن ایجاد می‌شود.
Sub-Category: Psychology
Happened at: Canada
Wednesday, February 5, 2020 - 19:00

Pages

Share this with: ارسال این مطلب به