چندین روش عمده برای امن نگاه داشتن سرمایه شما در عین سودآوری وجود دارد

این بار در ارتباط با امنیت در سرمایه‌گذاری می‌خواهیم صحبت کنیم چطور است؟ موافقید؟
یک مثالی قبلش می‌خواهم بزنم، وقتی صحبت از امنیت می‌کنیم یعنی ‌می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم ولی در عین حال نگرانیم از اتفاقاتی! اتفاق چیست؟ این بار دیگر Insurance نیست که راجع به accident و sickness صحبت کنیم، بلکه اتفاقاتی که به هر حال ما ممکن است علی رغم اینکه financial advisor گرفته‌ایم باز هم خارج از کنترلمان باشد. پس اینجا اول اینکه خیلی خیلی درست است که ما همیشه مشاور مالی داشته باشیم ولی علیرغم این وقتی راجع به سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، یعنی در market داریم صحبت می‌کنیم‌. قطعا این ارزش سهام بالا و پایین می‌شود درست است؟ خوب، چرا می‌رویم سراغ سرمایه‌گذاری؟ برای چه؟ یکی از کاربردهایش این است که می‌خواهیم سود کنیم دیگر، می‌خواهیم ارزش افزوده بوجود بیاید. کاربردش مثلا RRSP چون نگران بازنشستگی‌مان هستیم و البته سرمایه‌گذاری دیگر هم هست RSP هم یکی از آنهاست. تفاوتش را هم می‌دانیم دیگر، RRSP در خصوص بازنشستگی صحبت می‌کند ولی RSP الزاما بازنشستگی نیست و همیشه می‌توانیم استفاده کنیم. در RRSP ملزم هستید در سن بازنشستگی بروید سراغش اگر زودتر بگیریم و بخواهیم برداشت کنیم قطعا مشمول penalty می‌شود و ضرر و زیان، در صورتی که در RSP قطعا یک ارزشی را بوجود آورده است. ولی نگرانی ما چه بوده است؟
نگرانی ما شبیه آن داستانی است که می‌خواهیم رانندگی کنیم و بگوییم accidentی بوجود نمی‌آید، حالا خوب ممکن است بوجود بیاید, علیرغم اینکه لازم است ما دقت داشته باشیم‌، دانش داشته باشیم ولی با Insurance و با دانستن قوانین آن اتفاق را می‌آوریم پایین. در investment یا سرمایه‌گذاری نوعی خوب است استفاده کنیم که این کنترل و این مهار صورت بگیرد منظورم چیست؟ سرمایه‌گذاری که در قالب بیمه انجام می‌شود این امکان را می‌دهد به واژه به آن می‌گویند segregated fund، حسن آن این است که اگر ما وارد سرمایه‌گذاری می‌شویم که برایش planning شده است، اگر سقوطی می‌کند باز ما امنیت داریم. پس سه حسن را دارد. این سه حسن چه چیزهایی هستند؟
1-نسبت به Fluctuation، یعنی ارزش آن سرمایه‌گذاری ما اگر پایین هم بیاید و به افت هم می‌رسد و به یک عدد منفی هم برسد روز اول اگر 75% بوده آن 75% ارزش پول اولیه ما سرجایش است.
2- نسبت به creditor، ممکن است ما طلبکار داشته باشیم که باید همیشه نگران باشیم پس نسبت به آن قضیه، یعنی Creditor در امان است.
3-ممکن است در این مسیر فوتی صورت بگیرد. نکته بسیار مهمی است که قطعا در mutual fund سرمایه‌گذاری که بانک‌ها صورت می‌گیرد این هست ولی می‌دانید که هزینه است و مشمول فوت زمان است در صورتی که در segregated fund اینطوری نیست یعنی فرد اگر سرمایه‌گذاری می‌کند مثل Life insurance مثل بیمه عمر beneficially که روز اول معین کرده است بدون فوت زمان می‌تواند پول را دریافت کند. این نکته بسیار بسیار مهم است‌.
‌یک نکته دیگر هم هست، نکته Inflation، در خیلی از این سرمایه‌گذاری‌هایی که در قالب بیمه انجام می‌شود ما حتی می‌توانیم inflation را مهار کنیم، چطور است؟ پس بد نیست نترسیم و سرمایه‌گذاری کنیم ولی از راه درست آن، نه در بانکها، به اعتقاد من در شرکت بیمه توسط segregated fund در قالب RRSP، RSP، TFSA حتی RESP من نظرم این است.
‌لطفا دنبال کنید. تا برنامه دیگر خدانگهدار.
چندین روش عمده برای امن نگاه داشتن سرمایه شما در عین سودآوری وجود دارد

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمهWebsite Design

Share this with: ارسال این مطلب به