مهم نیست که ما در یک شهر بزرگ یا کوچک زندگی می‌کنیم، ما باید همچنان با هم متحد شویم، متحد علیه نژادپرستی، نفرت و اسلام‌هراسی
ترودو در جریان حضورش در اجتماعی برای عید قربان گفت که از کانادایی‌ها می‌خواهد تا با اسلام‌هراسی مبارزه کنند. وی افزود: این یعنی کانادایی بودن، ما همه برای همدیگر و در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم.
وی این عبارات را در شهر ساسکاتون از استان ساسکاچوان، در به رسمیت شناختن آغاز عید قربان اظهار کرد و گفت که اکنون بیش از هر زمان دیگری، کانادایی‌ها باید علیه نژادپرستی و اسلام‌هراسی بایستند. وی خطاب به جمعیت گفت: "مهم نیست که ما در یک شهر بزرگ یا کوچک زندگی می‌کنیم، ما باید همچنان با هم متحد شویم، متحد علیه نژادپرستی، نفرت و اسلام‌هراسی... ما بعنوان یک کانادایی باید برای و در کنار یکدیگر بایستیم". در ادامه ترودو از کسانی که برای انجام کارهای مذهبی و تشکیل اجتماعات مذهبی جمع شده بودند تشکر کرد و آن را بسیار مهم دانست.
همچنین ترودو با شورای قبیله‌ای ساسکاتون ملاقات کرد، این شورا برنامه‌ها و خدمات اجتماعی را به هفت ناحیه مسکونی بومیان تا شعاع 200 کیلومتری ساسکاتون می‌رساند. وی قبلا در این هفته با اعلام تغییراتی در کابینه‌اش گفته بود که در حال آماده سازی برای تغییر مدیریت دولت خود در مورد پرونده امور بومیان است، برنامه‌ای که به منظور ایجاد امکان دو وزارت مجزا برای جایگزینی و بهبودی بخش‌های ناکارآمد موجود شده است.
سپس وی در یک مراسم عود سوزانی سنتی بومیان شرکت کرد و گفت: "این بخش مهمی از مراسم را ما باید با هم انجام دهیم... این کار بزرگی برای کانادا‌ست، این کار بزرگی برای مردم بومی و غیر بومی است و ما در مسیر آشتی واقعی و همکاری و دوستی و مسئولیت‌های مشترک قرار داریم. این چیزی نیست که ما بتوانیم خودمان سرخود انجام دهیم. این چیزی است که باید توسط و با مشارکت بومیان راهبری شود. این فرصتی است برای نشستن و شنیدن از شما، گوش دادن به نگرانی‌های شما و صحبت کردن در مورد چگونگی حرکت همه ما با هم به سوی آینده".
Date: چهارشنبه, سپتامبر 6, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به