لطفا توجه داشته باشید که ساختن هر گونه سازه ای که به ساختمان موجود متصل باشد یا نیاز به لوله کشی داشته باشد، بدون توجه به اندازه، به مجوز ساخت نیاز دارد
لطفا توجه داشته باشید که در نهایت شما به عنوان مالک مسئول ساخت و دریافتمجوز هستین. اقدام نکردن برای اخذ مجوز ساختمیتواند منتج به تاخیر در ساخت،تخریب،جریمه مالی و پیامدهای قانونی شود.
در ادامه لیست پروژه‌هایی که برای انجام آنها به مجوز ساخت نیاز داریم ، آورده شده است.
1-ساختن یک ساختمان جدید.
2-ساختن اضافه بنا به ساختمان موجود مانند
اضافه کردن طبقه دوم و سوم و ....
ساختن گاراژ متصل به ساختمان یا کارپورت
اتاق افتابگیر
ساختن سولاریوم یا دک
3- تغییرات سازه ای مانند
اضافه کردن یا برداشتن دیوارها (تغییر در اندازه اتاقها یا کاربری انها)
اضافه کردن درب و پنجره جدید یا هرگونه بازشو در دیوارها
بزرگ کردن یا جابجایی پنجره ها و دربهای موجود.
4_ساختن هرگونه سازه بزرگتر از ده متر مربع یا (صد و هشت فوت مربع) مانند
گاراژی که به ساختمان متصل نیست.
کارگاه
کارپورت
لطفا توجه داشته باشید که ساختن هر گونه سازه ای که به ساختمان موجود متصل باشد یا نیاز به لوله کشی داشته باشد، بدون توجه به اندازه، به مجوز ساخت نیاز دارد.
5-هرگونه بازسازی زیرزمین  که شامل :
تغییرات سازه ای باشد.
ایجاد سیستم گرمایشی یا لوله کشی
گودبرداری یا فونداسیون
فونداسیون جدید برای زیر زمین
واک اوت کردن بیسمنت،ساخت ورودی مجزا برای بیسمنت
اضافه کردن یک اپارتمان یا سوییت مجزا در بیسمنت
6-ساختن هرگونه سازه مرتبط با انرژی و محیط زیست مانند:
پروژه های افتابی مانند نصب سیستم جذب انرژی خورشیدی
روف گاردن
7-ساختن دک بالاتر از شصت سانتیمتر بالاتر از سطح زمین
8- ساخت دیوارهای نگهدارنده که ارتفاعش بیشتر از سه فوت و سه اینچ باشد به شرطی که دیوار نگهدارنده دقیقا نزدیک مکانهای عمومی، ورودی ساختمان و حتی در مکانهای خصوصی که دسترسی به فضای عمومی داشته باشند بنا شده باشد.
9-ساختن تنت یا چادر
که بیشتر از شصت متر مربع فضا داشته باشد.
متصل به ساختمان باشد.
و در فاصله سه متری از سازه دیگر باشد.
10-تخریب کامل یا تخریب قسمتی از ساختمان
11-ساختن شومینه یا دودکش
12-ساختن اجاق یا شومینه چوبی
13- نصب یا تعمیر سیستم گرمایش یا لولهکشی ساختمان
14- تغییر کاربری ساختمان
چه زمانی به مجوز نیاز نداریم
در ادامه لیست پروژه هایی که برای انجامشان به مجوز ساخت نیاز ندارید اورده شده است. هرچند که این لیست جامع نیست و بسته به شرایط و موقعیت ممکن است که متغیر باشد. در ضمن حتی اگر به مجوز ساخت نیاز نباشد تطابق با zoning by law 
ضروری است.
1- ساخت سکو که مسقف نباشد و به ساختمان مسکونی نیز متصل نباشد به شرطی که؛
سطح تمام شده سکو بیشتر از شصت سانتیمتر بالاتر از سطح زمین یا سازه کناریش نباشد.
قسمتی از راه خروجی ساختمان نباشد.
تطابق داشته باشد.      zoning by law    
2- نصب پنجره روی سقف ساختمان موجود به شرطی که:
ساختمان کمتر از سه طبقه باشد.
و برای نصب پنجره روی سقف نیازی به تغییرات سازه ای نباشد.
3- تغییر نما در ساختمان کمتر از سه طبقه با مصالح نسوز غیر از اجر و سنگ.
4- اضافه کردن یا تغییر عایقکاری
5- تغییر دربها و پنجره ها به شرطی که :
تغییر در مکان یا سایز پنجره یا درب به وجود نیاید
سازه ای که برای بازشو طراحی شده بود دچار تغییر نگردد.
برای ورود و خروج طراحی نشود.
6- نصب یا اضافه کردن سیستم سرمایش،  شومینه گازی، تصفیه هوا یا تانک آب گرم
7- تغییرات در بام به شرطی که سازه تغییر نکند.
8- تعمیر زیرزمین ساختمان مسکونی به شرطی :
شامل تغییرات در سازه یا مصالح نشود.
واحد آپارتمانی مستقل در زیرزمین بنا نشود.
لوله کشی جدید در زیرزمین ایجاد نشود.
9- تعمیرات عایقکاری رطوبتی در زیرزمین.
10- تعمیرات و نصب کابینت و نازک کاری ساختمان
11- سازهایی که با پوشش پلاستیکی پوشانده میشوند مانند (برف گیرها، پوشش روی پارکینگ ماشین ...) نیازی به مجوز ساخت ندارند. اگر بعد از 15 اکتبر نصب شود و قبل از 15 اوریل برداشته شوند.به شرطی که منطبق بامنطقه باشند.
12-ساختن دیوارهای سازه ای نگهدارنده که در مکانهای خصوصی و دور از دسترس عموم بنا شده باشد و ارتفاعشان کمتر از یک متر باشد.
13- مجوز ساخت برای نصب پمپ آب زیرزمینی لازم نیست.
Date: چهارشنبه, اوت 23, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به