این حادثه، در حین اجرای یک برنامه‌ی آموزشی در مسیر اصلی مسابقه اتفاق افتاد، وی ابتدا زخمی شد. متخصصان گفتند که او به بیمارستان اتوبیکوک رسانده شد اما در هنگام ورود به بیمارستان هیچ علائم حیاتی نداشت
دارن فورتون 43 ساله پس از برخورد اسبش با یک اسب دیگر در حدود ساعت 7 صبح در مسیر اسب‌دوانی وودباین جان خود را از دست داد.
این حادثه، در حین اجرای یک برنامه‌ی آموزشی در مسیر اصلی مسابقه اتفاق افتاد، وی ابتدا زخمی شد. متخصصان گفتند که او به بیمارستان اتوبیکوک رسانده شد اما در هنگام ورود به بیمارستان هیچ علائم حیاتی نداشت.
جیمی مارتین، معاون اجرایی مسابقه وودباین گفت: "ما عمیقا بخاطر از دست دادن یکی از افراد جامعه ناراحت هستیم، و همدردی قلبی خود را به خانواده و دوستانش تقدیم می‌کنیم". مسابقات وودباین طی بیانیه‌ای اظهار کرد که آنها "از ارائه هر گونه کمک احتمالی کوتاهی نخواهند کرد" و در این حادثه هیچ اسب زخمی نشده است. وزارت کار در حال تحقیق در اینباره است. تمام مسابقات برنامه‌ریزی شده در آن روز لغو شد. مسابقات، فردای آن روز با انجام یک مراسم کوچک مجددا شروع شد
Date: چهارشنبه, سپتامبر 13, 2017 - 20:00

Share this with: ارسال این مطلب به