دکتر شجاع‌الدین ضیائیان
دکترای اقتصاد صلح از دانشگاه پاریس، فوق دکترای صلح‌شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا، و استاد بازنشسته دانشگاه‌های تورنتو و یورک می‌باشد
6474540220
Dr. Shodja Eddin Ziaian

Share this with: ارسال این مطلب به