پدرام ناظم‌زاده‌
فارغ‌التحصیل رشته عمران و مدیریت است؛ وی در حال حاضر در تورنتو در زمینه ساختمان و کنترل پروژه فعالیت می‌کند.
Pedram_nazemzadeh@yahoo.com
Pedram_nazemzadeh@yahoo.com
Pedram-Nazemzadeh

Share this with: ارسال این مطلب به