این روزها ترامپ در تب و تاب تلفن زدن به او سخت گرفتار است
از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد که این روزها ترامپ در تب و تاب تلفن زدن به او سخت گرفتار است. استاد فضولی که دستی در سرودن هم دارد، در گوشه دفتر یادداشت‌های خود، چند بیتی به سَبیل مطایبه* یادداشت کرده بود که آن را برای شما در اینجا می‌آوریم:
"ترامپ از وضعیت آشفته حال است
Sarafi Arz Taheri Exchange Toronto Canada
insurance بیمه
گرفتار هزار فکر و خیال است
نشسته پای تی‌وی روز و شبها
یواشی گوش خود داده به گپ‌ها
هزاران جبهه از جنگ وانموده
چو حرف پامپ و بولتن را شنوده
از این پوتین شده آزرده خاطر
همی حرص می‌خورد مانند شاطر
بِبَسته تعرفه بر جنس چینی
به بازار، جنس چینی تو نبینی
به کانادا همی او لج نموده
لبش را یک وری و کج نموده
خلیج‌فارس پُر از طیاره کرده
روابط با جهانش سرد سرده
ولی چند روزه سخت حالش گرفته
که از نتانیا حرفی شنفته
گهی خندد گهی گرید شبانه
همی در روز می‌گیرد بهانه
نشسته در اتاقی تک و تنها
نه روزها در تمام طول شب‌ها
نهاده در کنارش چند تلفن
ز بی‌خوابی شده یک لاو داغون
عصبانی شده یارش ملینا
به روی تختخواب خوابیده تنها
نموده قفل درب‌های اتاقش
کسی هرگز نمی‌گیرد سراغش
ملینا منع شده از جستجویش
که شاید بشنود او گفتگویش
دم صبح چون گرفته بود حالش
بزد زنگ ناگهان خط موبایلش
پرید از جا و بگرفت خط دور را
بزد تندی کد خاص عبور را
گمان کردی ظریف است اون ور خط
صدایی بس لطیف است اون ور خط
ولی افسوس صدای جان بولتن
شنید از پشت خطش ناگهان اون
هزاران فحشِ نابِ گودِ او را
نثارش کرد خیلی زود او را‌
مدیا را خبر کرد روز دیگر
غضبناک گوئیا گردیده مضطر
به سرعت کرد امضاء حکم جان را
نمودی با لگد اخراج آن ر‌ا
کری را جای بولتن برگزیدی
تمام مشکلات را حل دیدی
شب دیگر ترامپ در تاب و تب بود
ظریف را خنده‌ها بر روی لب بود
تلفن زنگ زد با حالت ناز
ظریف کرد گفتگو را با او آغاز
بلی دوستان با علم و کیاست
پدر مادر ندارد این سیاست"
فضول‌خان 

*  به قصد شوخی و طنز
Date: چهارشنبه, می 29, 2019 - 20:00

به فیس‌بوک اخبار ایرانیان کانادا - ایران استار بپیوندید به اینستاگرام اخبار ایرانیان کانادا - ایران استار بپیوندید به توئیتر اخبار ایرانیان کانادا - ایران استار بپیوندید به تلگرام اخبار ایرانیان کانادا - ایران استار بپیوندید

درباره نویسنده

دیگر مطالب مرتبط

Website DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به