این روزها ترامپ در تب و تاب تلفن زدن به او سخت گرفتار است
از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشد که این روزها ترامپ در تب و تاب تلفن زدن به او سخت گرفتار است. استاد فضولی که دستی در سرودن هم دارد، در گوشه دفتر یادداشت‌های خود، چند بیتی به سَبیل مطایبه* یادداشت کرده بود که آن را برای شما در اینجا می‌آوریم:
"ترامپ از وضعیت آشفته حال است
sina sotodehnia insurance بیمه سینا ستوده‌نیاChatr best sale discounted plan Toronto
گرفتار هزار فکر و خیال است
نشسته پای تی‌وی روز و شبها
یواشی گوش خود داده به گپ‌ها
Han Dong Toronto Canada MP
هزاران جبهه از جنگ وانموده
چو حرف پامپ و بولتن را شنوده
Car Home Low rate insurance بیمه
از این پوتین شده آزرده خاطر
همی حرص می‌خورد مانند شاطر
بِبَسته تعرفه بر جنس چینی
به بازار، جنس چینی تو نبینی
به کانادا همی او لج نموده
لبش را یک وری و کج نموده
خلیج‌فارس پُر از طیاره کرده
روابط با جهانش سرد سرده
ولی چند روزه سخت حالش گرفته
که از نتانیا حرفی شنفته
گهی خندد گهی گرید شبانه
همی در روز می‌گیرد بهانه
نشسته در اتاقی تک و تنها
نه روزها در تمام طول شب‌ها
نهاده در کنارش چند تلفن
ز بی‌خوابی شده یک لاو داغون
عصبانی شده یارش ملینا
به روی تختخواب خوابیده تنها
نموده قفل درب‌های اتاقش
کسی هرگز نمی‌گیرد سراغش
ملینا منع شده از جستجویش
که شاید بشنود او گفتگویش
دم صبح چون گرفته بود حالش
بزد زنگ ناگهان خط موبایلش
پرید از جا و بگرفت خط دور را
بزد تندی کد خاص عبور را
گمان کردی ظریف است اون ور خط
صدایی بس لطیف است اون ور خط
ولی افسوس صدای جان بولتن
شنید از پشت خطش ناگهان اون
هزاران فحشِ نابِ گودِ او را
نثارش کرد خیلی زود او را‌
مدیا را خبر کرد روز دیگر
غضبناک گوئیا گردیده مضطر
به سرعت کرد امضاء حکم جان را
نمودی با لگد اخراج آن ر‌ا
کری را جای بولتن برگزیدی
تمام مشکلات را حل دیدی
شب دیگر ترامپ در تاب و تب بود
ظریف را خنده‌ها بر روی لب بود
تلفن زنگ زد با حالت ناز
ظریف کرد گفتگو را با او آغاز
بلی دوستان با علم و کیاست
پدر مادر ندارد این سیاست"
فضول‌خان 

*  به قصد شوخی و طنز
پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱- ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲- فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳- تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴- تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵- بسیار ورزش کنید. ۶- اگر توانستید حتما واکسن بزنید.
Date: چهارشنبه, می 29, 2019 - 20:00

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

Website DesignOntario COVID-19 Vaccine Farsi

Share this with: ارسال این مطلب به