انگلیسیپروین معروفی: گل‌ها شرایط متعادل، هر دو روز یکبار آب و غذای گل نیاز دارند
چگونه می‌توان گل‌های ریشه‌دار یا بی‌ریشه را در منزل نگاهداری کرد؟
چالش گزارش ایران استار سه‌شنبه‌ها آنچه در زندگی واقعی مهاجران ایرانی کانادایی می‌گذرد را برایتان می‌آوردزن‌بگیر حرفه‌ای
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: عزیز نسین
مترجم: ثمین باغچه‌بان
مونتاژ صدا:امیرحسین قابوسی
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
عرفانه ایران‌نژاد:مادر
شاهین محلاتی:پدر، یوسف
بابک لطفی:برادر یوسف، دوست نازان
مازیار درویش:عمو، دوست یوسف
مرجان کارگر:مخموره
موژان عسگری:نازان
هلیا حضائی:لی‌لیپرلاشز-۲
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: زویا پیرزاد
مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
شاهین محلاتی:مراد
عرفانه ایران‌نژاد:خانم صمدانی، مادر مراد
هلیا حضائی:ترانه
مازیار درویش:ژان، ستار آقا
بابک لطفی:مکانیک، آقای نبوی
موژان عسگری:مادر ترانه
مرجان کارگر:مینوشمهرداد متین راد: مهاجرت به چه دلایلی منشا اختلافات بین زن و شوهر در مهاجرت می‌شود؟
چگونه و چرا مهاجرت روی روابط خانوادگی و تنش میان آنها موثر است؟
 
چالش گزارش ایران استار سه‌شنبه‌ها آنچه در زندگی واقعی مهاجران ایرانی کانادایی می‌گذرد را برایتان می‌آوردپرلاشز-۱
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: زویا پیرزاد
مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
شاهین محلاتی:مراد
عرفانه ایران‌نژاد:خانم صمدانی، مادر مراد
هلیا حضائی:ترانه
مازیار درویش:ژان، ستار آقا
بابک لطفی:مکانیک، آقای نبوی
موژان عسگری:مادر ترانه
مرجان کارگر:مینوشنیلوفر شیدمهر: میان بیزینس کتاب در ایران و کانادا چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟اوتول دعوا
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: عزیز نسین
مترجم: ثمین باغچه‌بان
مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
مازیار درویش:آقا رضا
بابک لطفی:آقا یعقوب
شاهین محلاتی:شوفر ازمیری
سینا جم:شوفر آقا یعقوبشمسی شاهرخی؛ چگونه موضوع تبدیل به مهمترین عامل هنر می‌شود؟شهری چون بهشت -۲
کاری از: گروه نمایشی بهاران
کارگردان: فرشیده نسرین
***
نویسنده: سیمین دانشور
مونتاژ صدا:عرفانه ایران‌نژاد
پخش: ایران استار
آهنگساز:رامین بهنام
راوی: فرشیده نسرین
***
صدا پیشه‌گان:
مرجان کارگر:مهرانگیز حاجی دلنواز
شاهین محلاتی:علی
فرشیده نسرین:مادر علی
عرفانه ایران‌نژاد:زن استاد، منور خانم، عزت
هلیا حضائی:نیرنویسندگی به فارسی و انگلیسی، و موفقیت در خارج کشور چگونه است؟

صفحه‌ها

Share this with: ارسال این مطلب به