چگونه می‌توانید از امکانات ویژه و خاص در جهت پرداخت کمتر استفاده کنید؟

امکانات ویژه. بله، اسم برنامه این بارمان هست امکانات ویژه برای شما، شمایی که سراغ بیمه می‌روید. موضوع بحث‌مان بی‌شک راجع به بیمه است و امکانات ویژه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم. یکی از آن موارد با توجه به شرایطمان backdate است. یعنی برگشتن به عقب. یکی دیگر آن شرایط smoker بودن است. یکی دیگر شرایط health است. حالا برگردیم و توضیح بدهم که backdate یعنی چه؟ همانطور که می‌دانید بعضی از بیمه‌ها اگر ما سن‌مان نزدیک به تاریخ تولدمان باشد و این سن کمتر از 6 ماه باشد ما را یکسال جلوتر می‌برد، خوب خیلی وقتها افراد دوست ندار‌ند با premium بالاتری در واقع بیمه بگیرند. اگر این امکان برایشان باشد پس می‌توانند به تعداد آن چند ماه عقب‌تر، البته در آن شرکت بیمه مسلما under writing این را قبول می‌کند در نهایت می‌تواند با پرداخت آن مدت بتواند از premium کمتری برخوردار باشد.
البته این backdate در همه بیمه‌ها نیست. به طور مثال مثلا ما در travel insurance در work permit، insurance یا در international student نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم چون عملا قرار است که آن سن روز ما مطرح شود. کمااینکه ممکن است یک ماه دیگر به تاریخ تولدمان باشد. پس وجود آن backdate در بیمه‌هایی نظیر بیمه عمر این خوبی را می‌تواند داشته باشد که ما از premium بالاتری که قرار است یک مدت زیادی، یک طول عمر زیادی یا یک قرارداد زیادی پرداخت کنیم کمتر بدهیم. این نکته، نکته‌ی خیلی خیلی خوبی است.
بعضی وقتها می‌دانید که در بعضی rangeهای سنی نرخ بیمه خطی بالا نمی‌رود بلکه لگاریتمی بالا می‌رود، پس وجود این را چه کسی می‌تواند به ما گوشزد کند؟ همان‌financial advisor همان مشاور مالی و بیمه‌مان، پس درک بکنیم که چقدر خوب است و چقدر منفعت می‌بریم، راجع به منفعت خودمان داریم صحبت می‌کنیم، چقدر منفعت می‌بریم اگر در واقع مشاور خوبی داشته باشیم و این مشاور با توجه به شرایط خودمان و نیاز خودمان بتواند به مواردی نظیر این اشاره کند. یا اگر شرایط healthy داریم و می‌توانیم همچنان بیمه بشویم ببینید چه product یا محصول البته با توجه به شرایطی که داریم بتواند برای ما معرفی کند با نیازی که می‌تواند برای‌ ما باشد، چون قطعا این نیاز نیازی است که با شرایطی که شما دارید قرار است ارائه شود، پس بد نیست مشاوره با مشاور بیمه را در نظر داشته باشید‌ و بتوانید پوشش مناسب را دا‌شته باشید.
تا برنامه دیگر خدانگهدار.
امکانات ویژه چیستند و شما چگونه می‌توانید از آنها استفاده کنید؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

تعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به