ضعف‌های بیمه وام مسکن بانک‌ها در چیست و چگونه می‌توان از آنها پرهیز کرد؟

و اما امرروز راجع به موضوعی صحبت می‌کنیم که قبلا هم راجع به آن صحبت کردیم ولی با detail. راجع به چه چیزی؟ بیمه وام مسکن در مقایسه با بیمه عمر. امروز می‌خواهیم در رابطه با دو موضوع صحبت کنیم:
1-محدودیت مکانی. 2-چقدر من پول می‌دهم و چه چیزی را دارم؟
‌و اما وقتی که شما از بانک یا موسسه مالی وامی اختیار می‌کنید به شما بیمه‌ای پیشنهاد می‌شود، و یا حتی خودتان ممکن است ‌برای گرفتن آن راغب باشید‌. ممکن است فکر کنید ارزان‌تر است، در صورتیکه اینطور نیست. اگردوست داشته باشید مثال می‌زنم، به طور مثال ببینید شما نیم میلیون دلار وام گرفتید بالتبع علاقمند هستید که نیم میلیون دلار برایش بیمه اختیار شود، حتی همینجا جای بحث است در صورتی که در بیمه عمر شما بر اساس آنالیزی که financial adviser، مشاور مالی بیمه‌تان به شما می‌دهد می‌توانید مقدار coverage بیشتری اختیار کنید.
دوم اینکه من در نهایت چقدر پول می‌دهم؟ در بیمه‌ای که از وام مسکن اختیار می‌کنم، یک عدد ثابتی را دارم پرداخت می‌کنم، اما رفته رفته دارم پرداخت می‌کنم آیا fair  است؟ آیا عادلانه است که من به واسطه اینکه کمتر coverage دارم همچنان پول ثابتی را بدهم؟ حالا چه اتفاقی در بیمه عمر می‌افتد؟ در بیمه عمر اگر ما یک قرارداد 10 سال، 20 سال، 30 سال داریم از اول قرارداد تا آخر قرارداد یک پول ثابت می‌دهیم ولی coverage ما چیست؟ ثابت است تا روز آخرش هم ثابت است.
به واسطه اینکه ما تازه می‌توانیم extend کنیم و حتی می‌توانیم در طول زمان convert کنیم یعنی چه؟ یعنی از نظر طول زمان، تبدیلش کنیم به بیمه دیگری.
این یک نکته، و نکته بعدی که فکر می‌کنم خیلی خیلی هم مهم است، ما وقتی بیمه وام مسکن می‌گیریم، حتما قید مکان در آن است، خوب این خودش restriction است، چرا؟ آمدیم و فردا خواستید بروید آمریکا، خواستید بروید یک کوچه آن طرف‌تر، آمدید حتی در ساختمان، building خواستید طبقه‌تان را جابه‌جا کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ عملا دیگر آن کار نمی‌کند، اما بیمه عمر چه؟ بیمه عمر به واسطه خودتان گرفته شده است. چرا؟ چون شما خودتان قرار بوده بیمه شوید و نهایتا beneficiary اختیار کردید و نهایتا در طول زمان ممکن است جاهای مختلفی بروید، این محدودیت برای شما نیست.
پس توجه داشته باشید، ما هم می‌خواهیم قید و شرایط کمتری برایمان باشد و هم می‌خواهیم پول کمتری بدهیم و مزایای بیشتری داشته باشیم. that’s why به خاطر همین است که می‌گویم بیمه عمر. به غیر از این دو تا مثال، مثال‌های بسیار بسیار عدیده‌ای را می‌توان برایش زد، من فکر می‌کنم در همین دو تا مورد ‌اگر به آن توجه کنید می‌بینید که چقدر و چقدر به نفعتان است که بیمه عمر بگیرید، نه بیمه وام مسکن.
تا برنامه دیگر خدانگهدار.
ضعف‌های بیمه وام مسکن بانک‌ها در چیست و چگونه می‌توان از آنها پرهیز کرد؟

درباره نویسنده/هنرمند

دیگر مطالب مرتبط

insurance بیمهتعمیرات هرگونه وسایل برقی - آلن

Share this with: ارسال این مطلب به